Børnesalmer

Børnesalmerne har fået deres egen, selvstændige underside,
som varetages af ‘Forum for børnesalmer’ under Syng Nyt.
Mange kirker holder månedlige børnegudstjenester, hvor en stor del af børnene ikke kan læse.
Det stiller krav til både sproglig og melodisk enkelhed.
Børn har krav på salmer, der tager afsæt i deres erfaringsverden og som tager deres liv og tro alvorligt.

23. maj 2018: 136 salmer