FAQ

Hvad enten man skal oprette en privat bruger eller en sogneprofil, begynder man på denne underside.

Man udfylder de respektive felter, accepterer ‘Vilkår og betingelser’, og derefter indledes en 14-dages prøveperiode.

Hvis man vil tegne abonnement i eller efter prøveperioden, sker det under ‘Min side’, hvor man kan klikke på ‘Abonnement’ og vælge, om man vil betale med kort eller faktura/bankoverførsel.

Hvis man har oprettet en sognebruger, har man mulighed for at oprette en række selvstændige brugere, der således knyttes til sognets abonnement. Vær opmærksom på, at det er den mailadresse, der er brugt ved oprettelse af sognebrugeren, der har ansvaret herfor.
Små sogne kan oprette 3 brugere, mellemsogne 5 brugere og store sogne 10. Man kan oprette brugere til f.eks. præst1, præst2, organist, kirkesanger etc. Hvis vedkommende allerede er bruger, får de besked om, at deres bruger nu er tilknyttet et givent sogn. Hvis de ikke er brugere, får de en mail om, at de nu er oprettede som brugere.
Det er klogt at sørge for, at de oprettede brugere får besked om, hvad det er de er oprettede til, og hvad det alt sammen kan bruges til.

BEMÆRK, at en række sogne har gratis adgang til Salmedatabasen i 2018.

Det gælder de 177 sogne, der i 2015 støttede etableringen af Salmedatabasen. Disse sogne har gratis adgang i 2018. Se en liste over sognene her.
Seks stiftsråd har desuden støttet etableringen af børnesalmesiden, hvorfor sogne fra disse stifter i 2018 har gratis adgang til børnesalmedelen. Denne mulighed gælder sogne fra Aalborg, Aarhus, Viborg, Haderslev, Roskilde og Helsingør stifter.
Hvis man ønsker et sådan fri-abonnement, skal man – efter oprettelse af sognet – sende en mail til mail@syngnyt.dk og bede om at få den gratis adgang aktiveret.

Er der yderligere spørgsmål, bedes disse rettet til support@salmedatabasen.dk

 

Der er forskellige måder at bruge Salmedatabasen på, ikke mindst afhængigt af, om man bruger Salmedatabasen som privat bruger eller som del af et sogn.
Private brugere
En stor del af brugerne er private brugere, der er salmeinteresserede og gerne vil lytte til salmer, læse salmer eller om salmer og på måde fordybe sig i salmestoffet.
Vi har også kirkesangere og andre halvprofessionelle, der benytter Salmedatabasen som private brugere, og det er der ingen problemer i.  Blot skal man være opmærksom på, at det ikke er tilladt at dele eller mangfoldiggøre tekster og noder, f.eks. til brug ved gudstjenester, medmindre man er oprettet som sogn og har aftale med CopyDan.

Sogneabonnement
Hvis man opretter sig som sogn, får man mulighed for at bruge salmerne i gudstjenesten (under ovennævnte forudsætning), ligesom man kan oprette selvstændige brugere, f.eks. præst, organist, kirkesanger m.v. I nogle sogne har man også valgt at oprette og uddele brugeradgang til frivillige, sognebørn o.l.
Små sogne kan oprette 3 selvstændige brugere, mellemstore sogne op til 5 og store sogne op til 10.
Vi arbejder på at skabe mulighed for indbyrdes kommunikation mellem oprettede sognebrugere, så man f.eks. kan henvise til salmer, melodier o.l. indenfor et sogn.

 

Alle salmer bedømmes og kommenteres af de to store redaktionsgrupper. Du kan se, hvem der sidder i redaktionsgrupperne på undersiden ‘Om os’.
Salmerne (både tekst og melodi) bedømmes med et tal fra 1-10, og de salmer, der får et gennemsnit på 7,5 eller derover udstyres med en stjerne, der markerer, at salme hhv. melodi er anbefalet af redaktionsgruppen. De salmer, der får under 5 i bedømmelse, medages ikke i Salmedatabasen, medmindre de findes i DDS. Hvis dette er tilfældet, medtages salmen med en note om den ringe bedømmelse.
Før en salme bliver offentliggjort skal den have mindst 15 bedømmelser.

I maj 2016 besluttede vi at offentliggøre også en stor del af de mange hundreder salmer, der endnu ikke var bedømt og kommenteret af de mange redaktører.
Fremfor at lade disse ligge gemt ”passivt” i databasen og vente på bedømmelse, blev de hver især udstyret med gennemsnitsbedømmelsen (6,5 af 10), og de vil så løbende blive færdiggjort, idet man allerede nu kan have gavn og glæde af dem.

En række af Salmedatabasens muligheder er gratis at benytte: Man kan søge på salmer, man kan læse artikler og man kan benytte vores salmevalgsforslag ganske gratis.

Frem til september 2017 er det også gratis at se tekster og melodier, men derefter indføres af hensyn til rettigheder, afregning til kunstnerne og udgifter til fortsat drift en brugerbetaling.

Denne er foreløbigt sat til:

  • 240 kr. / år for private brugere
  • 900 kr. / år for et lille sogn eller pastorat (op til 1.200 medlemmer).
  • 1400 kr. / år for et mellemstort sogn eller pastorat (op til 5.000 medlemmer).
  • 1900 kr. / år for et stort sogn eller pastorat (op til 10.000 medlemmer).

Opret jer som brugere her

 

Der er flere måder at søge salmer på i Salmedatabasen:

Den hurtige måde foregår fra forsiden, hvor du kan søge efter (fra venstre):

  • En pågældende dag i kirkeåret. Du behøver ikke scrolle ned for at finde ‘din dag’, men kan blot begynde at skrive i tekstfeltet, så vil den ønskede søndag dukke op.
  • Et tema: Glæde, morgen, begravelse, nåde etc.
  • “Fritekst” – det magiske felt, hvor du kan søge f.eks. efter DDS-nummer, salmedigter eller enkelte ord i salmerne.

Man kan også klikke på ‘avanceret søgning‘, som vil føre dig til undersiden ‘Salmesøgning’. Her kan man (foruden de ovennævnte søgemuligheder) søge på en lang række parametre som årstal, kunstnere, antal vers etc.

Vær også opmærksom på vores salmeforslag, hvor du til den enkelte søn- og helligdag kan finde flere forskellige forslag til salmer. Denne underside er en særdeles populær indgang til salmerne i Salmedatabasen.

Alle kan søge i Salmedatabasen og på den måde finde frem til salmer.

Det er af rettighedshensyn imidlertid kun registrerede brugere, der kan få vist tekster og melodier.

Man kan blive bruger enten som:

  • Privat, betalende bruger
  • Ansat ved et sogn eller en organisation, der er tilmeldt og betalende