Om os

Salmedatabasen er en netbaseret samling af salmer, både gamle og nye, der vises med tekst, node og lyd.
Alle salmer, der vises på siden, har været igennem en proces, hvor de er bedømt af to store redaktionsgrupper og er fundet egnede til optagelse. Du kan læse mere om medlemmerne af de to redaktionsgrupper her.

Bag hjemmesiden og Salmedatabasen står salmenetværket Syng Nyt og en række fagpersoner og ildsjæle. Økonomisk og juridisk ansvarlig er Morten Skovsted og forlaget Syng Nyt, CVR 25260309.

En baggrundsgruppe bestående af 5 mand koordinerer udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside og database. Du kan se, hvem der sidder i styregruppen her.

Desuden findes en række fag- og arbejdsgruppe, der er ansvarlige for enkelt områder såsom musik, artikler, kommentarer etc. Læs mere om, hvem der står bag arbejdsopgaver og ansvarsområder i menuen til vestre.

En række fonde og menighedsråd har i 2015-17 støttet oprettelsen af Salmedatabasen:

  • Sallingfonden
  • Aarhus, Aalborg, Haderlsev, Roskilde og Helsingør stiftsråd
  • Desuden har 177 menighedsråd støttet projektet med beløb fra 250 – 3000 kr. Se hvilke sogne der har støttet her.

Undersiden med børnesalmer er desuden oprettet i 2016/17 med støtte fra seks stiftsråd: Aalborg, Viborg, Aarhus, Haderslev, Helsingør og Roskilde.

Vi er i løbende dialog med nuværende og fremtidige samarbejdspartnere, som vi kan have gensidig gavn af at knytte databasen til, således Folkekirken.dk, Bibelselskabet/Vajsenshuset, Folkekirkens Ungdomskor, Lyttildanskesalmer.dk, Kirkemusikalsk kompetencecenter, Dansk Sang m.fl.

Den bedste måde at følge projektes udvikling på er at tilmelde sig nyhedsbrev fra Salmedatabasen ved tilmelding som bruger, eller fra Syng Nyt via mail til mail@syngnyt.dk.