Vilkår for brug af siden

Som registreret bruger af Salmedatabasen har man adgang til alle tekster, noder, melodier, kommentarer m.v.

Alle tekster på selve hjemmesiden er (c) Salmedatabasen/Syng Nyt.
Salmetekster, noder og melodier er (c) kunstneren og Salmedatabasen/Syng Nyt med mindre andet er aftrykt, f.eks. at der er eksterne rettighedshavere.

Som privat bruger må man ikke dele og mangfoldiggøre tekster, noder og lyd fra siden.

Som sogn eller organisation må man gerne kopieres fra siden og bruge tekst samt node i kirkens arbejde, dog kun hvis man er tilsluttet CopyDan. Vi opfordrer til, at man er nøjagtigt med at få indberettet, hvis man er udtaget til optælling, da CopyDan er en vigtig indtægtskilde for kunstnerne.

Det er, frem til september 2017, gratis at bruge Salmedatabasen.
Når der indføres abonnement, vil disse vilkår blive opdateret.