Artikler

På denne side samler vi en række artikler om salmer, salmedigtere og andre emner med relevans for salmerne og salmedatabasen. Artiklerne skrives af kompetente fagfolk, blandt andet fra de to redaktørgrupper, der bedømmer tekster og melodier her i salmedatabasen.
Professor em., dr. teol, Kirsten Nielsen redigerer denne side, og hun har skrevet abstracts til artiklerne.

SIDSTE NYT: Ti nye artikler lagt op i december 2019. Se oversigten her.

Artiklerne er herunder inddelt efter følgende emner:
1. Artikler af salmedigtere
2. Artikler af komponister
3. Artikler om salmemelodier og salmetekster
4. Artikler om salmer og salmeforfatterskaber
5. Artikler om salmegenren
6. Artikler om salmebøger og salmeudgivelser
7. Artikler om brug af salmer – gamle som nye


1. Artikler af salmedigtere

Maria som Frelserens troende Moder
Af Lisbeth Smedegaard Andersen, 2017
Da Smedegaard Andersen havde skrevet sin bog om Maria, Guds moder og himlens veninde, blev hun flere gange mødt med spørgsmålet ”Hvorfor nu det?” I artiklen « Maria som Frelserens troende Moder » lyder svaret, at vi har brug for Maria som forbillede, så vi ikke ”spilder livet med at efterligne og dyrke idoler”. I bebudelsessalmen, ”Maria snart er det forår”, er det Marias villighed til at tage sin skæbne på sig, der gør hende til et forbillede. Maria er her omplantet til den danske natur, men stadig omgivet af de klassiske symboler, den lukkede have og liljen. Salmen, ”Maria gik over bjerge”, handler om Marias møde med den gravide Elisabeth, hvor Maria oplever barnet røre på sig og nu kan vende glad hjem: ”og gangen var ung og let / hun bar Guds bankende hjerte / tilbage til Nazaret”. ”Jeg gik ved nattetide” er Marias lovsang og tak, fordi hun er udvalgt til at opfylde de gamle forjættelser om frelseren. Lisbeth Smedegaard Andersen går derpå videre til julesalmen ”Hjertelys i mørket”, ”Stabat mater” salmen, ”Langfredags mørke ruged over jord” og påskesalmen ”Så stille som regn”. Og så slutter det, som det begyndte. Englen Gabriel kommer tilbage til den døende Maria og forkynder: ”Maria! klokkerne ringer / de ringer i himlen for dig”.
Download artiklen her: Maria som Frelserens troende Moder
En salme med bibel
Af Benedicte Hammer Præstholm, 2019
I sin artikel ”En salme med bibel” fortæller salmedigteren Benedicte Hammer Præstholm om brugen af bibelske henvisninger i egne salmer. Mange års arbejde som præst har været med til at skabe en fortrolighed med Bibel og gudstjeneste, som har gjort væsentlige ord og udtryk til en del af hendes eget sprog og derfor også af hendes salmer. Artiklen indeholder overvejelser over, hvorvidt læseren altid er nødt til at kende de bibelsteder og den kontekst, hun henviser til. Det har været vigtigt for hende, at også den ikke så bibelkyndige kan synge hendes salmer og føle sig ”sunget ind i en sammenhæng, hvor der tales om det liv, vi lever, med ord, der er store og stærke nok”. Nye salmer skal bringe ”bibelen i spil i vores nutidige sammenhæng” og derfor være skrevet i et nutidigt dansk, men med plads til de store bibelske ord. Gennem en række eksempler fra egne salmer i Kirkesangbogen viser Benedicte Hammer Præstholm, hvordan Bibelen kan give sprog til nutidige erfaringer af ”livets skrøbelighed, erfaringer af dyb taknemmelighed, af meningsfuldhed, af naturens storhed, af svigt og sorg, af ensomhed”.
Download artiklen her: En salme med bibel
Salmetanker
Af Lisbeth Smedegaard Andersen, 2018
Salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen fortæller i sin artikel om de tanker, hun har gjort sig om, hvad en salme skal kunne. « En salme skal være med til at gøre rummet mellem himmel og jord stort ved at forkynde til tro og håb », hedder det for eksempel. Inspirationen til en salme kommer mange steder fra. Det kan være naturen, men også nogle ord eller en sætning, som sætter tankerne i gang. Den vigtigste kilde er dog Bibelen, og i artiklen giver Lisbeth Smedegaard  Andersen bl.a. eksempler på helt nye epistelsalmer, som med nye formuleringer og melodier også kan tale til dem, der «aldrig har fået ‘den kristne børnelærdom’ ind med hverken moder- eller skolemælken».
Download artiklen her: Salmetanker
En salme er en salme, er….
Af Marianne Harboe og Hans Dal, 2017
Marianne Harboe (salmedigter) og Hans Dal (komponist) drøfter i deres artikel den gængse definition af en salme som en poetisk tekst med et kristent indhold, der kan synges i fællesskab. De argumenterer for, at der også er salmer, der er bedst egnede til at blive læst eller til solosang med musikledsagelse. Musikken til en salme behøver derfor heller ikke at begrænses til, at den skal kunne synges af menigheden. De fortæller om deres erfaringer med at fremføre egne salmer ved koncerter mest i kirker, men også i mange andre sammenhænge landet over. Artiklen slutter med salmen ”Ræk mig din hånd”, som er inspireret af Marianne Harboes arbejde på hospice, samt ”Bedre sent end aldrig”, som de betegner som en ”revysalme”, hvor de med et glimt i øjet skildrer en kulturkristens forhold til det med at tro. Artiklen er blevet til på opfordring fra Salmedatabasens redaktør, der har ønsket en artikel, der først og fremmest skulle handle om egne erfaringer.
Download artiklen her: En salme er en salme, er…
Hvornår blev jeg salmedigter
Af Hans Anker Jørgensen, 2018
Salmedigteren Hans Anker Jørgensen fortæller i sin artikel « Hvornår blev jeg salmedigter? » om hvordan en alvorligt syg vens glæde over salmen « Når kærligheden får magt i verden » fik ham til at føle sig som « en slags salmedigter ». Salmen var skrevet som slutning på et bibelforedrag om MAGT ved Danske Kirkedage i Ålborg (1980) og blev også brugt som salme af professor K.E. Skydsgaard ved Kirkedagenes afslutning. Samme år skrev Hans Anker Jørgensen salmen « Der var engang en kongesøn ». Salmen var dels inspireret af Filipperbrevshymnen dels af indledningen til Astrid Lindgrens ”Brødrene Løvehjerte”. Bag salmens sidste vers lå erfaringen af angst under alvorlig sygdom. Personlige oplevelser og behovet for nye salmer til brug ved den månedlige familiegudstjeneste i Tingbjerg sogn førte til, at Hans Anker Jørgensen efterhånden begyndte at udgive sine salmer, heriblandt salmen ”Du satte dig selv i de nederstes sted”, der nærmest kom « dumpende ned fra himlen » under arbejdet med prædikenen til Kristi Himmelfartsdag i 1986. På det tidspunkt faldt ordet ´kunst´ ham ind for første gang. «Men samtidig indså jeg, at det at skrive sådan en tekst ikke er noget, jeg kan! Og da ordet kunst har at gøre med at kunne, er jeg altså ikke kunstner. Men teolog og versemager!»
Download artiklen her: Hvornår blev jeg salmedigter
  Fra Luthersalmer til nye salmer
af Iben Krogsdal, 2016
Iben Krogsdal giver i sin artikel ”Salme, salme, luk dig op! – en personlig beretning om to års kamp med Luthers salmer” et indblik i, hvordan hun har nydigtet og ikke mindst moddigtet 21 Luthersalmer. Et eksempel er ”Vor Gud han er så fast en borg”, hvis meget faste og voldelige gudsbillede krævede en række modbilleder. Den nye salme begynder med ordene: ”Vor Gud, du mærker vores sorg / …/ du ryster vores faste borg” og tager dermed et direkte opgør med teologien i Luthersalmen.
Download artiklen her: Fra Luthersalmer til nye salmer
  Om at skrive salmer i skyggen af de store digtere
af Holger Lissner, 2009/2016
Salmedigteren og præsten Holger Lissner fortæller i artiklen ”Om at skrive salmer i skyggen af de store digtere” om sine overvejelser over forholdet til både de store forgængere, Kingo, Brorson, Grundtvig og Ingemann, og til moderne digtere som fx Pia Tafdrup og Jørgen Gustava Brandt. Artiklen indeholder desuden en gennemgang af to af hans egne salmer og af de krav, der må stilles til en moderne salme. Til slut beskriver Lissner sit formål med at skrive salmer under overskriften ”At male ikoner”.
Download artiklen her: Om at skrive salmer i skyggen af de store digtere
  För att du inte
Af Holger Lissner, 2017
Salmedigteren Holger Lissner har nyoversat Olov Hartmanns salme “För att du ikke”, som er en gendigtning af Filipperbrevshymnen. Salmen findes i salmebogen (DDS 57) i Helge Severinsens oversættelse. I artiklen drøfter Lissner de vanskeligheder, han og fire andre salmeoversættere, Margith Pedersen, Poul Dam, Helge Severinsen og Hans Anker Jørgensen, har stået over for. At oversætte fra svensk til dansk – og sikre at salmen kan synges på Börje Rings melodi –  er, som det fremgår, ikke nogen enkel sag. Den svenske salme og de fem danske oversættelser er gengivet, så vi kan sammenligne dem og vurdere de enkelte løsningsforslag i deres sammenhæng.
Download artiklen her: För att du inte
Med det Gamle Testamente i salmebagagen
Af Jens Simonsen, 2017
Salmedigteren og præsten Jens Simonsen skriver i sin artikel om de erfaringer, han har gjort med at skrive salmer til de gammeltestamentlige læsninger. Jens Simonsen har både prøvet at skrive salmer, som holder sig inden for Det Gamle Testamentes univers, og salmer, som peger videre i gudstjenesten til evangelieforkyndelsen, sådan som det var tanken med salmerne i salmesamlingen “Lysets utålmodighed”. Jens Simonsen har desuden bidraget til fællesprojektet “Lutherrosen”med et essay om de teologiske overvejelser, der ligger bag salmen “DU ER”, der handler om Moses’ møde med Gud i den brændende tornebusk. Som noget nyt har Jens Simonsen eksperimenteret med at bruge citater fra andre digtere samt at få tilsendt en melodi med opfordringen til at skrive en salme til melodien.
Download artiklen her: Med det Gamle Testamente i salmebagagen
  Poesi og evangelium
Af Lars Busk Sørensen, 2017
Lyrikeren og salmedigteren Lars Busk Sørensen fortæller i sin artikel « Poesi og evangelium » om, hvordan han som lyriker for alvor fandt sit poetiske stofområde i evangeliet. Lyrikeren måtte derfor blive salmedigter. Lars Busk Sørensen opnåede endda at få sin allerførste salme med i salmebogen (”Menneske, din egen magt », DDS 370). Siden blev det til mellem 200 og 300 salmer. Men hvad er en salme? Lars Busk Sørensen stiller samme krav til en salme som til et digt: Begge skal give os noget at tænke over, engagere vores følelsesliv og sætte fantasien i bevægelse. Salmen er ikke en prædiken, men menighedens svar på forkyndelsen, så vi får ord, der kan bære troen, når vi gør dem til vore egne. Lars Busk Sørensen kalder derfor den vellykkede salme for et ægteskab mellem poesi og evangelium indgået i kærlighed og tillid.
Download artiklen her: Poesi og evangelium
  Ord kan gro til nye salmer
Af Inge Hertz Aarestrup, 2017
I salmesamlingen ”Nordjyske salmer” fra 2005 har Inge Hertz Aarestrup i et afsnit med overskriften”Ord kan gro til nye salmer” skildret, hvordan hun arbejder som salmedigter. Hun har skrevet salmer, når andre bad hende om det, eller fordi det var en indre nødvendighed. Salmerne er samtaler med Gud, en måde at bede på. Tak eller råb om hjælp. At skrive en salme kræver lydhørhed og tålmodighed. Bøn og fordybelse. At høre med nye ører.
Efter aftale med Inge Hertz Aarestrup er det dette afsnit  i ”Nordjyske Salmer”, der nu kan læses på Salmedatabasen.
Download artiklen her: Ord kan gro til nye salmer
  Når ordene får vinger
– og lidt om tradition og modernitet
Af Michael Nielsen, 2018
Michael Nielsen, som er tidligere valgmenighedspræst i Ryslinge, fortæller i sin artikel om glæden ved at skrive og om ords magt til at forme et menneskes skæbne. Som salmedigter – en af « sprogets nattergale » – placerer han sig i spændingsfeltet mellem tradition og modernitet. For traditionen dør, hvis den ikke fornyes, og « fornyelse uden forankring i traditionen bliver let til vilkårlige slag i luften. » Undervejs får vi flere eksempler på Michael Nielsens egne salmer, herunder også en gendigtning af Luthers « Behold os, Herre, ved dit ord ». Michael Nielsen er repræsenteret både i salmebogstillægget 100 salmer og i Kirkesangbogen.
Download artiklen her: Når ordene får vinger
Salmer til børn og unge
– Hvordan gøre salmesangen vedkommende for de yngre årgange?
Af Bente Graugaard Nielsen, 2019
Bente Graugaard Nielsen, som er pædagog og salmedigter, fortæller i sin artikel om, hvilke erfaringer hun selv har gjort med at skrive salmer til børn og unge. For de yngste børn gælder, at teksterne ikke må være abstrakte, men skal sige noget, et barn kan forbinde med sin hverdag. Efterhånden kan børnene godt forstå et billede, og som eksempel citerer Bente Graugaard Nielsen en af sine egne salmer, hvor Guds nærvær er beskrevet gennem billedet af solen. Bibeltekster er ofte velegnede som grundlag for salmer. Her findes fx gode eksempler på, at vi har lov at være svage. Det gælder Moses, som i salmen ”Se, Moses var en bangebuks” netop er et eksempel på, at Gud godt kan bruge en, der ikke rigtig tør gøre, som Gud vil. Salmer skal ikke blot være forståelige, de står stærkere, når de også taler til børns følelser, sådan som det sker i salmen ”I fårefolden gik et får”. Salmen  handler om fåret, der løb hjemmefra og for en tid nød friheden. Børn kender godt denne lyst til at stikke af, glæden ved at være alene ude, men også trygheden ved at blive fundet igen. Og så skal en salme naturligvis have den helt rigtige melodi.
Download artiklen her: Salmer til børn og unge
  Som billedmager
Af Niels Johansen, 2019
Forfatter og salmedigter Niels Johansen fortæller i sin artikel ”Som billedmager – om mine salmer”, at han skriver, fordi han ikke kan lade være, og fordi han som præst havde brug for nye salmer. Det skulle være salmer med to brændpunkter: den bibelske tekst og vores hverdag. Salmedigteren er som en billedhugger, der må arbejde med materialet. Men uden Helligåndens inspiration bliver det ikke til poesi. ”En linje dumper ned. En bærende ide. Og så er det ellers hårdt håndværksmæssigt slid med hammer og mejsel.” Hvad der kommer ud af det, giver Niels Johansen en række eksempler på, bl.a. fra udgivelserne ”Hvem kaldte på Erantis?”, ”Lysets utålmodighed” og ”Lutherrosen”. Niels Johansen bruger ofte engle i sine salmer. Det er engle ”i arbejdstøj”, som passer på store og små i hverdagen, som f.eks. byens natteravne. Artiklen slutter med en salme, som er ”et forsøg på at sætte billeder på paradis-livet hos Gud”. For, som Niels Johansen understreger, ”Vi har i mange år talt alt for teologisk korrekt og billedfattigt om døden og det evige liv.”
Download artiklen her: Som billedmager

2. Artikler af komponister

  Om at skrive salmemelodier
af Bo Gunge, 2017
Komponisten Bo Gunge giver i sin artikel en beskrivelse af, hvordan han arbejdede med melodierne til tre salmer. De to af salmerne findes i salmebogstillægget 100 salmer. Jørgen Kjærgaards ”Gud gav sit allerbedste” betår af tre vers, og hvert vers har blot tre linjer. Med så få linjer skal der noget særligt til for at få melodien ”op at flyve”.
Holger Lissners ”Herre, spræng den mur, vi bygger” havde omvendt forholdsvis lange vers, men hvordan skaber man en melodi, som også er til at lære for menigheden, når salmen kun har tre vers? Til slut fortæller Bo Gunge om sine overvejelser i forbindelse med melodien til Lisbeth Smedegaard Andersens salme ”Dit ansigt Herre”, hvor teksten gav anledning til at lægge melodien på de ubetonede stavelser.”
Download artiklen her: Om at skrive salmemelodier
  Om at skrive salmemelodier
af Christian Præstholm, 2016
Komponisten Christian Præstholm giver i sin artikel ”Om at skrive salmemelodier” et indblik i sin arbejdsproces. Han præsenterer sin tilgang til teksten, arbejdet med metrik og toneart samt idealet om balance. Undervejs fortæller han om sin første salmemelodi, som var til Benedikte Hammer Præstholms salme,”Hvor kærlighed brænder”. Præstholm understreger, at han lader sine salmemelodier bestå af både noget velkendt og noget overraskende, og runder af med et afsnit om ”Melodiens harmonisering”.
Download artiklen her
: Om at skrive salmemelodier
  En ny melodi
– Hvor kommer den fra, og hvad er dens liv?

Af Lars Sardemann, 2018
Komponisten Lars Nielsen Sardemann fortæller i sin artikel « En ny melodi – hvor kommer den fra og hvad er dens liv ? » om sine egne erfaringer med at sidde og nynne på en melodi. For hvad er det, der gør, at nogle melodier bider sig fast i hukommelsen ? Gennem forskellige eksempler viser Sardemann, hvad en melodi kan gøre ved os. Og så indvier han os i, hvordan en melodi for hans vedkommende bliver til med en blanding af noget uforudsigeligt og den professionelle refleksion. Med til refleksionen hører så de krav, han selv må stille til sin nye melodi, hvis den skal kunne synges af mange mennesker, skal kunne læres hurtigt og alligevel være slidstærk, skal være ny, men ikke uden forbindelse med traditionen.
Download artiklen her: En ny melodi
  Klassisk og rytmisk
– forenes i moderne kirkemusik
Af Mads Granum, 2019
Mads Granum, som er både organist og jazzmusiker, fortæller i et interview i Kirken i dag (nr. 1, marts 2018, s. 14-15) med titlen ”Klassisk og jazz forenes i moderne kirkemusik” om sin egen baggrund og om, hvordan de to spor smelter sammen hos ham. Det sker, når han spiller klassisk pa° en rytmisk ma°de og rytmisk med en klassisk klangforsta°else. Eller når han komponerer rytmiske kirkepræludier og musik til moderne salmer. Mads Granum har bl.a. skrevet melodi til Christiane Gammeltoft-Hansens dåbssalme ”Med favnen fuld af kærlighed”. Salmen er med på den cd, som ”Mads Granum Kvintet” udgav i november 2017 med 10 nye salmer med melodier af Mads Granum. Interviewet offentliggøres på Salmedatabasen med tilladelse fra Kirken i dag.
Download artiklen her: Klassisk og rytmisk

3. Artikler om salmemelodier og salmetekster

Hvad gør salmeteksten ved melodien – og omvendt
Af Mads Djernes, 2017
I denne artikel giver Mads Djernes, der både er teolog og uddannet i kirkemusik, sit bud på, hvad der kræves af en god salmemelodi. Derpå eksemplificerer han det ved at gennemgå samspillet mellem tekst og melodi i nogle udvalgte salmer fra salmebogstillægget 100 salmer: Det drejer sig om ganske forskellige typer af salmer og melodier: Mogens Helmer Petersens melodi til Johannes Møllehaves ”Denne morgens mulighed”, Willy Egmoses melodi til Iben Krogsdals ”Du skal elske din næste som dig selv”, Sten Abrahams’ melodi til Simon Grotrians ”Når klokken ringer solen ind”, Christian Præstholms melodi til Jens Simonsens ”Gå på lige flisegange”, Thomas Reils melodi til Ole Sarvigs ”Se, hvad jeg har til dig som gave” og Janne Marks melodi til salmen ”Igen berørt”, som hun også har skrevet teksten til.
Download artiklen her: Hvad gør salmeteksten ved -melodien – og omvendt
 Den gode tone
– om den gode salmemelodi

Af Eva Meile, 2017
Eva Meile, der er pianist, præst og tidligere medlem af Salmebogskommissionen, skriver i artiklen ”Den gode tone” om kriterierne for den gode salmemelodi. Artiklen indeholder overvejelser over, hvad der skal forstås ved den gode tone, og hvad en salme er. Derefter følger et afsnit om katolsk og protestantisk salmesang og en drøftelse af henholdsvis den romantiske salmemelodi og laubianismen. Eva Meile præsenterer herefter de kriterier og dilemmaer, som salmebogskommissionen, der skulle udvælge salmer og meloder til DDS 2002, stod overfor. Afslutningsvis behandles de nye salmemelodier og den såkaldt rytmiske musik.
Download artiklen her: Den gode tone
  Forum for Rytme I Kirken (FRIK)
Af Leif Rasmussen, 2017
Leif Rasmussen, der er tidligere højskolelærer, og ikke mindst kendt som forfatter til salmen «Spænd over os dit himmelsejl «  (DDS 29) fortæller i sin artikel om tilblivelsen af Forum for Rytme i Kirken (FRIK). Ideen opstod ved en konference om dansk kirkeliv på Silkeborg Højskole i 1987. Formålet var at forny ikke blot salmesangen, men også at forbedre rytmen i søndagens gudstjeneste. Sammen med kollegaen Jens Majbom Pedersen rejste Leif Rasmussen rundt i landet og fik efterhånden skabt det økonomiske grundlag for et forum. En væsentlig del af arbejdet kom til at dreje sig om udgivelse af nye salmer og nye melodier. Den rytmiske musik blev efterhånden udbredt, trods en del modstand mod at bruge andre instrumenter end orglet. FRIK har gennem årene arrangeret flere korstævner for børn, hvor nye salmer og melodier blev introduceret, og deltagerne blev sendt hjem med hæfter med nye salmer, som også på den måde blev kendt rundt omkring i lander. Flere af disse nye salmer er desuden blevet optaget i Salmebogen.
Download artiklen her: Forum for Rytme I Kirken (FRIK)
  Hjertesang fra reformationstiden og til Grundtvig
Af Dorte Dideriksen, 2019
Forfatteren viser i sin artikel, hvilken rolle billedet af hjertet spiller hos salmedigtere som Luther, Kingo, Brorson og Grundtvig. Alle er de påvirkede af deres egen tid. Luther ønskede gennem sine salmer at skabe et eksistentielt møde med Gud i Jesus Kristus. Kingos kendskab til brugen af hjertet i emblematikken kom til at præge hans salmer, så hjertet kan indgå i mange forskellige sammenhænge: Det kan blive blødt i Guds hånd, det kan optøs, det kan være dovent eller uopdragent og have brug for, at Gud danner det. Brorsons julesalmer har præg af meditation over Jesu komme til hjertet. Og hos Grundtvig er det i hjertet det himmelske kan spejle sig.
Fælles for salmedigterne er, at de er med til at skabe et troens sprog, hvor hjertet kan pege indad i hjertedybet, ned i hjertegrunden og ind til hjerteroden. Derfor kan salmernes hjertesprog ramme ind i vor egen eksistens. Billederne kan åbne sig og blive nærværende for den enkelte, ”når de går i forbindelse og i svang med den syngendes eget liv og erfaring, ved at gribe hjertet”.
Download artiklen her: Hjertesang

  4. Artikler om salmer og salmeforfatterskaber

  Bibelsk reception i Iben Krogsdals salmer
Af Kirsten Nielsen, 2019
Kirsten Nielsen indleder sin artikel om “Bibelsk reception i Iben Krogsdals salmer” med at bestemme begrebet bibelsk reception. For Kirsten Nielsen handler bibelsk reception om, hvordan senere forfattere bruger Bibelen som intertekst for deres egne tekster. Eksemplerne på senere tekster er hentet dels fra Iben Krogsdals nyeste udgivelse “Fra dybet” dels fra hendes moddigtning af Luthers “Vor Gud er han er så fast en borg”. Krogsdals sprog er anderledes end det klassiske, kirkelige sprog, men Bibelen er en stadig kilde til hendes salmer. I nogle af salmerne går hun bevidst ind i en kritik af gudsbilleder, som hun ikke kan acceptere. Det gælder f.eks. billederne af Gud som en magtfuld konge, der går i krig mod fjenderne, ligesom hun ikke kan bruge forestillingerne om Djævelen og hans dæmoner. Krogsdal foretager en afmytologisering af de djævelske magter. I hendes salme ser man indad, hvor Luther så udad. Men fælles for begge salmedigtere er deres tillid til Gud.
Download artiklen her:
Bibelsk reception i Iben Krogsdals salmer
Guide til Sarvigs salmer
Af Julie Damlund
Julie Damlund indleder sin artikel “Guide til Sarvigs salmer” med en præsentation af Ole Sarvig og hans udgangspunkt i modernismen og dens dybe krise. Oplevelsen af anden verdenskrigs barbari i form af koncentrationslejre og atombombesprængninger får i første omgang Sarvig til at vende sig indad. Men efterhånden inddrager Sarvig det fællesskab, der opstår i mødet mellem et jeg og et du. Og som det er tilfældet med Højsangen i Det Gamle Testamente, kan flere af dem læses både som digte om et menneskeligt møde og som digte/salmer om mødet med et større du. Julie Damlund har valgt at guide læseren gennem de 11 salmer, som på nuværende tidspunkt ligger på Salmedatabasen.dk. En af salmerne er “Som året går”, der også er med i Salmebogen (DDS 720), tre af salmerne findes i “100 salmer” og fem af salmerne i “Kirkesangbogen”. Salmerne er præget af længsel efter Gud, og i flere af salmerne giver Sarvig sprog til “troens forening med Kristus/Gud”.
Download artiklen her: Guide til Sarvigs salmer
  Så er det da en nådessag…
Af Kirsten Nielsen, 2019
Kirsten Nielsen viser i sin artikel, hvorledes den lutherske arv gør sig gældende i udvalgte salmer fra Harald Vilstrups salme i anledning af reformationsjubilæet i 1936 “Vor arv vi kendes ved” (DDS 351) til vore dages salmedigtere. Den lutherske arv kommer tydeligt frem i temaer som Guds nåde i Kristus, Kristus som den nådige dommer, Livet i kald og stand, Guds kærlighed gennem andre mennesker, Jesus som den solidariske bror, den medlidende Menneskesøn, det uopfyldelige krav om næstekærlighed og Guds nådige tilgivelse samt Guds nåde mod enhver. Kirsten Nielsen henter sine eksempler fra salmedigterne: Harald Vilstrup, K.L. Aastrup, Jørgen Michaelsen, Johannes Johansen, Holger Lissner, Lisbeth Smedegaard Andersen, Lars Busk Sørensen, Hans Anker Jørgensen, Inge Hertz Aarestrup, Iben Krogsdal og Sten Kaalø.
Download artiklen her: Så er det da en nådessag…
  ’Du maa først aand af aand ved ordet fødes’
– Om Brorsons bearbejdninger af Chr. Fr. Richters salmer i Den Danske Salmebog
Af Agnes Köneke
Agnes Köneke Hansen gennemgår i sin artikel en række af Brorsons gendigtninger af Chr. Fr. Richters salmer og sammenligner dem med de redigerede udgaver i Den Danske Salmebog (2002). Med fed skrift viser hun, hvor DDS afviger fra Brorsons oprindelige tekst, og behandler derpå hvad der var centralt for Brorson, og hvordan den nutidige redaktion har forholdt sig hertil. Artiklen er bygget op ud fra de temaer, der er afgørende i pietismen. Det handler om de genfødtes liv i Kristi efterfølgelse, om Højsangsmetaforik og troen på forestillingen om tusindårsriget (chiliasme), Sophiamystik, Gudhengivelse og anfægtelse. I artiklens sidste afsnit drøfter Agnes Köneke Hansen salmernes betydning i luthersk kristendom og kalder bl.a. salmer for “vores fælles religiøse hukommelse”. Brorsons salmer har inspireret senere tiders salmedigtere, men de har også været en form for teologisk kampplads, hvilket tydeligt kan ses af de redigeringer, Brorsons salmer har været udsat for. Artiklen har desuden en fyldig bibliografi.
Download artiklen her:
’Du maa først aand af aand ved ordet fødes’
  K.L. Aastrups salmedigtning
Af Kristoffer Garne
Valgmenighedspræst Kristoffer Garne giver i sin artikel en indføring i salmedigteren K.L Aastrups salmedigtning, hans overvejelser over hvad en salme er samt hans teologi. Artiklen begynder med Aastrups biografi, hvorefter Garne præsenterer Aastrups kriterier for en salme. Når man skal bedømme en salme, skal man lægge vægt på: “Hvad den siger, hvordan den siger det, og hvilke allusioner, der vækkes af den måde, den siger det på.” Derpå gennemgår Kristoffer Garne udvalgte Aastrup salmer under overskriften “Salmer til gudstjenesten”. En særlig gruppe af Aastrups salmer er evangeliesalmerne, og herfra har Garne valgt at gennemgå salmen “Betesda-søjlernes buegange. I artiklens afsnit om Aastrups teologi sammenfatter Garne teologien ud fra et af Aastrups læredigte i de tre hovedord: “bud, dom og nåde”. I et kort afsnit skriver Garne om “Aastrup i 1953-salmebogen”, hvorefter følger et afsnit om Aastrup som påskelørdags digter (jf. salmen “Der venter bag langfredags nat”), et afsnit om “Salmedigtning ved kisten” og til slut en kort afrunding med Aastrups aftensalme: “Tak for dagen, der er gået”.
Download artiklen her: K.L. Aastrups salmedigtning
  Traumeforskning og sjælesorg
Af Kirsten Nielsen, 2019
Kirsten Nielsen inddrager i sin artikel om “Traumeforskning og sjælesorg”, en amerikansk traumeforsker, Ronnie Janoff-Bulman, som har argumenteret for, at forestillingen om en velfungerende verden ligger dybt i alle mennesker. Denne forestilling består af tre fundamentale forventninger til verden: 1) Verden er os velvillig. 2) Verden er meningsfuld, og 3) Det enkelte menneske er værdifuldt. Det er disse tre forventninger, Kirsten Nielsen genfinder dels i Jobs Bog og nogle gammeltestamentlige salmer dels i Iben Krogsdals salmesamling “Fra dybet”. Men når det kommer til den vej, der kan føre ud af traumatiseringen, viser forskellene sig, ligesom menneskesynet i Krogsdals salmer er anderledes. For de bibelske tekster såvel som for salmerne “Fra dybet”gælder, at de indeholder bønner til Gud selv. Deri ligger det håb, der gør, at de kan yde sjælesorg til den, der har oplevet, at livet ikke lever op til forventningerne.
Download artiklen her: Traumeforskning og sjælesorg
    Så mærk det synge gennem blodet!
– Om Jørgen Gustava Brandts salmedigtning
Af Lotte Thyrring Andersen, 2016
Lotte Thyrring Andersen giver i første del af artiklen  en præsentation af Jørgen Gustava Brandts forfatterskab, hans placering i litteraturhistorien og hans tanker om moderne salmedigtning. Anden del består af en gennemgang af de tre salmer, som er kommet med i den autoriserede salmebog:”Tænk, at livet koster livet!”, ”Hør himmelsus i tredie time” og ”Vorherre tar de små i favn”. Efter en drøftelse af henholdsvis Søren Kierkegaards begreb ”Gjentagelse” og Gustava Brandts brug af gentagelsen slutter artiklen med en gennemgang af salmen ”Muren er sin egen skrift” (”Vinduesmorgensang”), som er blevet optaget i det nye salmebogstillæg ”100 salmer”.
Download artiklen her: Så mærk det synge gennem blodet
  Er nye salmer grundtvigske?
Af Ingrid Ank, 2017
Ingrid Ank, som er leder af Grundtvig-Akademiet, sammenligner i sin artikel Grundtvigs salmedigtning med en række nye salmer, hvoraf de fleste er hentet fra « 100 salmer » og « Kirkesangbogen ». Hun har valgt tre temaer til at anskueliggøre ligheder og forskelle : 1) « Forbindelsen mellem himmel og jord ». Grundtvigs opfattelse af kirken som menighed og af den skabte verden som forbundet med det himmelske, stilles her over de nye salmedigteres udpegning af særlige steder, kirkebygningen eller et sted i naturen som mødested for Gud og mennesker. 2) « Andre mennesker ». Ingrid Ank kan her vise, at for Grundtvig er de andre først og fremmest dem, vi synger sammen med i menigheden. De andre udgør fx ikke en etisk udfordring, sådan som det er tilfældet i flere nye salmer, hvor vi opfordres til at tage ansvar for hinanden. 3) « Salmen som lovsang ». I dette afsnit bliver en anden forskel tydelig. I Grundtvigs salmer synger vi ikke om Gudsriget. Gudsriget forkyndes os gennem salmerne. I de nye salmer møder vi derimod en langt mere søgende holdning, en spørgen efter mening, som dog også findes i nogle af Grundtvigs salmer. Der er altså klare forskelle, men som det også fremgår af artiklen, så har Grundtvig ikke desto mindre sat sig tydelige spor i den nye salmedigtning.
Download artiklen her: Er nye salmer grundtvigske
   Nye salmer
– Guds gave til menigheden
Af Henning Toft Bro, 2018
Henning Toft Bro, som er biskop over Aalborg Stift, viser i sin artikel « Nye salmer – Guds gave til menigheden », hvordan salmesang har været den kristne menigheds kendetegn helt fra begyndelsen.  For vi har brug for salmerne ved livets grænsesituationer, hvor glemte tanker og vers dukker op. Salmerne forkynder, og når vi synger dem, synger vi os ind i menighedens fællesskab.
De nye salmer skal ikke erstatte de gamle, men føre traditionen videre. Og selv om mange af de nye salmer med tiden vil blive glemt, så vil de bedste overleve, men de har brug for « en form for ammetræer der gør dem i stand til at vokse op og blive til store, stovte bøgestammer ». De nye salmer og melodier ”giver den opvoksende generation en mulighed for at reagere på forkyndelsen i et sprog og med en sprogtone og et musikalsk udtryk de kan identificere sig med.”
Download artiklen her: Nye salmer – Guds gave til menigheden
   Teologi og kristendom hos Ole Sarvig
Af Julie Damlund, 2017
Julie Damlund, som er teolog og sognepræst, giver i sin artikel « Teologi og kristendom hos Ole Sarvig » en indføring i Ole Sarvigs kunstneriske univers. Sarvigs produktion omfatter ikke blot romaner med skildringer af det moderne menneskes udsathed, men også essays, digte og salmer (jf. f.eks. DDS 720). Sarvig forholder sig kritisk til materialismen og peger i stedet på ”en religiøsitet, der kan rumme det moderne”. Han er dybt fortrolig med Bibelen, men bruger dens billeder på en ny  måde, når han spejler sine personlige erfaringer i de bibelske billeder og deres eksistentielle sandhed. Julie Damlund inspirerer til, at vi vover os ind i Sarvigs univers i tillid til, at det personlige også er mere end blot personligt.
Download artiklen her: Teologi og kristendom hos Ole Sarvig
 Må jeg be om en rebstige til din balkon
– Om Simon Grotrians Salmer
af Louise Højlund, 2017
I sin artikel om Simon Grotrians salmedigtning opfordrer Louise Højlund os til at åbne for alle sanser. Aflægge forståelsespanseret. Svælge i de store billeder. Det er med en salme af Grotrian som med et billede af Chagall: Det er ikke naturalistisk, men det er fuldt af betydning. Grotrians billedsprog åbner sig lidt efter lidt, hvis man tør give sig i kast med det. Og skulle en og anden præst ikke selv have sans for Grotrians fantastiske univers, så sidder der nok nogle i menigheden, som netop har brug for ”at der bliver kastet en fredsdue over deres hus”, eller at ”håbet masserer lidt”!
Download artiklen her: Må jeg be om en rebstige til din balkon
 Johannes Johansen: Min egen Salmebog
af Kirsten Nielsen, 2016
I artiklen ”Johannes Johansen: Min egen Salmebog” giver Kirsten Nielsen en gennemgang af en væsentlig del af de 292 salmer, som Johansen har valgt som ”sine egne”. Hun lægger vægt på at vise alsidigheden i Johansens salmedigtning, hans brug af bibelske billeder og udtryk samt hans insisteren på, at livet er en Guds gave, selv om svigt og lidelse hører med til at være menneske.
Download artiklen her: Johannes Johansen: Min egen Salmebog
  Ingemann var anderledes
– Om Ingemanns salmedigting
Af Niels Thomsen
Niels Thomsen indleder sin artikel om salmedigteren Ingemann med at slå fast: “Han var anderledes, men han hører til.” Ikke mindst teologer har været kritiske over for Ingemanns salmer, som man lidt nedladende har betragtet som udtryk for “folkereligiøsitet”. Heroverfor sætter Niels Thomsen betegnelsen “folkekristendom”. Ingemanns salmer er anderledes end de mere dogmatiske salmer, da han primært digter om Guds overvældende godhed og ikke om synd, anger og kødets opstandelse. Men Ingemann har gennem sine salmer givet sprog til netop folkekristendommen. Niels Thomsen viser derpå, hvordan Ingemann, der netop er digter og ikke teolog, formår at give sprog til lovprisningen af “lyset og livet”. I forhold til Evangelisk-kristelig salmebogs “rationalisme og snusfornuftige moralisme” blev Ingemanns salmer en fornyelse og en befrielse. Sidste del af artiklen indeholder en gennemgang af udvalgte salmer og peger til slut på, at kun få andre salmer i salmebogen er skrevet af forfattere, der primært var digtere. Men om disse, såvel som om Ingemanns salmer, gælder, at “de i mindre grad bærer traditionens teologiske indhold i sig, og i højere grad den personlige. Jeg ville nødig undvære dem. De tager den urolige sjæl og den ubegribelige natur med ind i troens verden.”
Download artiklen her: Ingemann var anderledes
  “Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn!”
 – Dansk salmehistorie, en tematisk oversigt
Af Peter Balslev-Clausen
Peter Balslev-Clausen viser i sin artikel “Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn!”, hvordan salmedigtere gennem tiden formulerer forholdet mellem Gud og mennesker som et kærlighedsforhold. Med udgangspunkt i bestemmelsen af salmer som “et kvalificeret udtryk for den eksistentielle kommunikation mellem kristne og den treenige Gud” gennemgår Balslev-Clausen eksempler på denne kommunikation, bl.a. i Grundtvigs “Alt, hvad som fuglevinger fik”. Efter et afsnit om forholdet mellem sang og kommunikation følger et afsnit om “Den erotiske metaforik” samt nogle afsnit om “Salme og bekendelse”, herunder Grundtvigs opfattelse af konfirmationen, og om “Menneske først og kristen så”. I afsnittet “Den eskatologiske lovsang” behandles bl.a. Grundtvigs salmer om kærligheden til ægtefællen og til Gud. Et særligt emne er “Den erotiske metaforik som kirkelig kampplads”, hvor ændringer i salmer afspejler skiftende tiders syn på sexualiteten. Til slut følger et længere afsnit om Luthers, Stehns, Brorsons og Grundtvigs brug af bryllupsmetaforikken samt en påvisning af Ole Sarvigs sekularisering af det klassiske brudemotiv.
Download artiklen her:
“Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn!”
Iben Krogsdals salmedigtning 2010-2015
Af Kirsten Nielsen, 2016
Iben Krogsdal er  i løbet af få år blevet kendt og anerkendt som en moderne salmedigter med et stærkt visuelt sprog. Professor emeritus Kirsten Nielsen præsenterer i sin artikel Iben Krogsdals tre store salmesamlinger fra årene 2010-2015: Vi som er søgende (2010), Fuldmagt (2013) og Vild opstandelse (2015). Kirsten Nielsen fremhæver såvel det originale billedsprog som de teologiske refleksioner, der ligger bag Iben Krogsdals salmer og salmedigte.
Download artiklen her: Iben Krogsdals salmedigtning 2010-2015
Exit Satan
– Salmekritik og salmefornyelse i Oplysningstiden
Af Bent Rosendal, 2018
Bent Rosendal, der er tidligere universitetslektor i gammeltestamentlig eksegese, gennemgår i sin artikel om ”Salmekritik og salmefornyelse i Oplysningstiden” Guldbergs Salmebog med såvel gamle salmer som Birgitte Boyes nyskrevne salmer og Evangelisk-kristelig Psalmebog. Rosendal viser dels hvordan de gamle salmer i Guldbergs Salmebog er blevet tilpasset tidens smag og teologi, dels hvordan Satan kun er på tålt ophold. Birgitte Boye, som er tiden nye salmedigter, erstatter således i høj grad den personificerede Satan med det mere abstrakte « Mørkhed ». Men hyppigt forbindes ”Mørkhed” med fjendtlige mennesker fx fritænkerne. Og så viser det sig, at med Evangelisk-kristelig Psalmebog vender den personlige magt tilbage. Ondskaben dæmoniseres og optræder nu – ikke som Satan – men i en ny iklædning som Synden.
Download artiklen her: Exit Satan. Salmekritik og salmefornyelse i Oplysningstiden
 (Grotri-)and eller kanin?
– Salmisten som Kippfigur i to Skyum-Nielsen-anmeldelser
Af Jakob Schweppenhäuser, 2017
Schweppenhäuser viser i sin artikel, hvordan den samme anmelder kan anmelde to af Simon Grotrians salmeudgivelser vidt forskelligt. Det er ifølge Schweppenhäuser ikke Grotrians salmer, der har forandret sig nævneværdigt, men derimod anmelderens fokus. « Træk ved salmerne, som i den første anmeldelse valoriseres positivt, valoriseres negativt i den anden anmeldelse. Salmerne er grundlæggende af samme art, men blikket er rettet mod forskellige sider af dem; det er et spørgsmål om betoning. » Anmeldelserne rejser bl.a. det spørgsmål, hvad det er for æstetiske og teologiske holdninger, som gør sig gældende hos anmelderen, samtidig med at de demonstrerer, hvilken mangesidet (salme-)digter Simon Grotrian er.
Download artiklen her: (Grotri-)and eller kanin?
  Vor Gud han er så fast en borg – nydigtet og moddigtet
Af Niels Thomsen, 2017
Niels Thomsen, den tidligere rektor for Præstehøjskolen i Løgumkloster, gennemgår i sin artikel dels Luthers egen salme ”Ein feste Burg” dels Grundtvigs gendigtning og Iben Krogsdals moddigtning af salmen. Luther havde blikket rettet mod den store endelige strid mellem Gud og Satan, Grundtvig derimod ser striden som en stadig pågående kamp igennem hele kirkens historie. Iben Krogsdal mener ikke, at Luthers forståelse af forholdet mellem ondt og godt er gyldig i en moderne verden, hvor moderne mennesker ikke deler Luthers opfattelse af Djævelen som fjenden. Ifølge Krogsdal er vores fare ikke en ondskab, der kommer udefra, men den usikkerhed og frygt i os selv, der får os til at lukke os inde. Niels Thomsen gør derfor opmærksom på, at mens Luthers salme er skrevet som trøst til magtesløse mennesker, så er Iben Krogsdals skrevet til mennesker, der har søgt selv at opbygge en fæstning og dermed lukket sig selv inde.
Download artiklen her: Vor Gud han er så fast en borg – nydigtet og moddigtet
Gudstjenestens fælles sang – plads til forbedringer
Af Mogens Hansen, 2017
Mogens Hansen er en af pionererne inden for formidlingen af tro og kirke i radio og tv og inden for brugen af nye salmer. I sin artikel giver han en ”diagnose” af den gudstjenestelige fællessangs helbredstilstand samt en række gode råd til, hvordan vi får menigheden til at synge med. For hvorfor trives fællessangen for tiden langt bedre uden for kirken end i kirken, og hvad kan vi lære af det? Hvorfor sidder vi og synger i stedet for at stå op? Hvilken rolle skal de professionelle kor spille? Hvad med tonehøjden? Det er spørgsmål som disse, Mogens Hansen rejser. Og så slutter artiklen med syv bud på forbedringer. Lige til at gå i gang med!
Download artiklen her: Gudstjenestens fælles sang
Portalernes billedverden
Af Lone Vesterdal, 2019
Sognepræst Lone Vesterdal, som ud over at være cand.teol. og cand.mag. også har en MA i sjælesorg, beskæftiger sig i sin artikel med temaet porte og døre i Bibel, salmer og sjælesorg. Hun viser, hvordan porten spiller en afgørende rolle i Det Gamle Testamente som port til himlen eller til helligdommen, mens det i Det Nye Testamente er Jesus selv, der er porten. Artiklen er illustreret med billeder fra billedkunsten, hvor døre og porte kan symbolisere adgangen til Guds nærvær. I salmebogen møder vi døren som en hjertedør, der skal åbnes, så Jesus kan drage ind. Et særligt motiv er den lukkede dør og dens betydning i sjælesorgen. Lone Vesterdal giver derfor en indføring i metakognitiv terapi, hvor man netop lærer at lukke af for smertelige tanker, og ikke som i andre former for terapi igen og igen italesætter de svære tanker. I en sjælesorg, inspireret af den metakognitive terapi, vil billeder af døre, som kan holdes lukkede, være frugtbare, da de kan ”standse nedbrydende tankebaner, relationer og sammenhænge”.
Download artiklen her: Portalernes billedverden

  5. Artikler om salmegenren

Hvad gør en salme til en salme?
af Anne Marie Kanstrup, 2016
Anne Marie Kanstrup, som er gymnasielærer, beskæftiger sig i artiklen ”Hvad gør en salme til en salme? – en empirisk undersøgelse af nyere danske salmer som genre” med de processer, der gør, at en sang bliver kategoriseret som en salme. Kanstrup drøfter såvel tekstens som melodiens betydning for, om brugerne vil anvende en sang som en salme. Artiklen bygger bl.a. på interviews med Lars Nørremark, Hans Dammeyer og Jesper Gottlieb.
Download artiklen her: Hvad gør en salme til en salme?
Giv mig, Gud, en salmetekst – indledende bemærkninger om den danske salme som litteratur
af Claus Schatz-Jakobsen, 2010/2016
Schatz-Jakobsen er lektor ved Institut for Kulturstudier ved Syddansk Universitet. I artiklen ”Giv mig, Gud, en salmetekst – indledende bemærkninger om den danske salme som litteratur” beskæftiger han sig med forholdet mellem form og indhold i salmegenren. Han præsenterer den kendte opdeling i lyriske digte på den ene side og salmer på den anden, men derpå følger en kritisk drøftelse af Hans Hauges hævdelse af, at ”formen er indholdet”, og af påstanden om, at al lyrik i teorien kan opnå status af salme.
Download artiklen her: Giv mig, Gud, en salmetekst
  Hvad gør en ny salme til en god salme
– Reflektioner over salmebedømmelser
Artiklen er er skrevet i 2019 af de fem medlemmer af Syng Nyts baggrundsgruppe, og alle fem har i årevis arbejdet med bedømmelse af nye salmer. De tre sad i redaktionsgruppen bag salmebogstilægget ‘100 salmer’, og de to andre er aktive i arbejdet med Salmedatabasen og Forum for børnesalmer.
På baggrund af dette arbejde peger de fem i artiklen på en række aspekter, der efter deres mening bør tages i betragtning, når man vurderer en salmes kvalitet og brugbarhed.
Download artiklen herHvad gør en ny salme til en god salme
  Salmer og samtidighed
– Et blik på nutidig salmedigtning
Af Dorte Dideriksen, 2019
Dorte Dideriksen viser i sin artikel, hvordan Søren Kierkegaards begreb ”samtidighed” kan bruges som nøgle til tolkningen af flere af Iben Krogsdals salmer. Kierkegaards krav om samtidighed med evangeliet viser sig i hans måde at inddrage læserne på, bl.a. ved at appellere til syn og hørelse. Også Iben Krogsdals bruger hørelse og syn i sine salmer for at gøre læseren samtidig med budskabet. De salmer, som er gendigtninger af ældre salmer, har desuden det særlige ved sig, at de skal læses polyfonisk (jf. Mikhail Bakhtin), idet den gamle salmes tekst og melodi (syn og hørelse) klinger med. Dorte Dideriksen viser desuden ved en analyse af digterpositionen, hvordan såvel Kierkegaard som Krogsdal udøver religionskritik, og hvordan netop ”synet er så afgørende for oplevelsen af samtidighed med Jesus” i Krogsdals salmer.
Download artiklen her: Salmer og samtidighed

 6. Artikler om salmebøger og salmeudgivelser

  Syng for Herren en glad ny sang
Om kampen for de nye salmer
Af Helga Kolby Kristiansen, 2017
Helga Kolby Kristiansen, som var medlem af Salmebogskommissionen, fortæller i sin artikel « Syng for Herren en glad ny sang » om kampen for de nye salmer. Med sin baggrund i højskoleverdenen og FDF havde Helga Kolby Kristiansen selv været med til at synge mange af de nye salmer og kunne derfor ikke blot vurdere, hvad en god salme er, ud fra dens tekst og melodi, men også ud fra dens brug. Og netop  brugen fik afgørende betydning for, at der efter høringen kom endnu 36 nye salmer med i Salmebogen. Mange af dem var allerede sunget ind og var for mange lægfolk blevet en selvfølgelig del af lovsangen for Herren. De nye salmer ville man ikke undvære. For, som Helga Kolby Kristiansen konkluderer: «Hver dag og tid kræver sin egen salme».
Download artiklen her: Syng for Herren en glad ny sang
Forsoningstanken i Salmebogen
Af Iben Krogsdal, 2014/2018
I en artikel, der oprindelig er bragt i Præsteforeningens Blad, overvejer Iben Krogsdal, salmedigter og ph.d., hvad det er for en forsoningsteologi, vi møder i salmebogen. Iben Krogsdal samler trådene i en refleksion over det moderne menneskes møde med tro og utro, med Gud og med gudsforladtheden, med offer og forsoning.
Download artiklen herForsoningstanken i Salmebogen
Salmeudgivelser
– Fra Løgumklostersangbogen til i dag.
Af Morten Skovsted, 2019
Syng Nyt har lavet en samlet liste over salmeudgivelser fra 1974 til idag (pr. juni 2019).
Listen vil blive opdateret med jævne mellemrum.
Download litteraturlisten her
 Kirkesangbogen
– Bibelske intertekster i de nyeste salmer
Af Kirsten Nielsen, 2017
I sin artikel om Kirkesangbogen og de nyeste salmedigternes brug af Bibelen som intertekst analyserer Kirsten Nielsen et udvalg af salmer skrevet af Dy Plambeck, Jonas Breum, Helle Stage Søtrup, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Nikolaj Paakjær, Carina Wøhlk, Mirian Due og Jonas Haahr Petersen samt Jonas Breum og Teitur Lassen. Kirsten Nielsen viser, hvordan salmedigterne ofte forudsætter et ganske godt kendskab til den bibelske tankeverden hos brugerne af salmerne. For uden viden om de bibelske intertekster, kan det være svært at forstå, hvorfor salmedigterne nærer så stor en tillid til, at det nok skal ende godt.
Download artiklen her: Kirkesangbogen
   Salmebogens Luthersalmer
Af Ove Paulsen, 2017
Ove Paulsen, som bl.a. er redaktør af tidsskriftet Hymnologi, giver i sin artikel om « Salmebogens Luthersalmen » en indføring i historien bag de Luthersalmer, vi i dag kan læse i Salmebogen. For er det virkelig Luther, vi læser, eller er det snarere senere tolkninger af Luther ? Og hvordan forholder de forskellige oversættelser sig til hinanden? Artiklen er fuld af eksempler og giver samtidig en introduktion til salmernes funktion i gudstjenesteliturgien gennem tiderne. Artiklen er afrundet med oversigter over salme- og gudstjenestebøger fra 1528 og frem, en oversigt over den klassiske messes sungne led, en oversigt over historiske helligdage og over hvilke Luthersalmer, der er udgået af salmebøgerne hvornår.
Download artiklen her: Salmebogens Luther-salmer
Den Danske Salmebog (2002)
Af Erik Norman Svendsen, 2014/2017
Erik Norman Svendsen, der var formand for Salmebogskommissionen af 5. januar 1993, gennemgår i sin artikel om Den Danske Salmebog (2002), hvordan arbejdet med at skabe en ny salmebog forløb. Med et udførligt kommissorium fra december 1992 begyndte den lange proces, hvor såvel salmerne fra de nyere salmebogstillæg som indsendte salmer blev drøftet og sunget, før kommissionen kunne udsende dels en statusrapport i 1996 dels et første forslag til ny salmebog i februar 2000. Den offentlige høring indbragte 1659 høringssvar, der efter grundig gennemgang medførte en række ændringer, bl.a. i form af flere nye salmer. Også kirkeminister Tove Fergo skabte interesse for arbejdet gennem sine kritiske udtalelser til pressen; men i 2002 fik salmebogen sin autorisation.
Download artiklen her: Den Danske Salmebog (2002)
Tillæg til Den Danske Salmebog 1994-2019
Af Peter Balslev-Clausen, 2019
I anledning af 25 års jubilæet for Tillæg til Den Danske Salmebog gennemgår Peter Balslev-Clausen historien bag salmebogstillægget. I årene efter udgivelsen af 1953 salmebogen udkom fem forskellige salmebogstillæg, som på forskellig vis pegede på mangler i salmebogen. I første omgang gav dette dog ikke anledning til udarbejdelse af en ny salmebog; men i 1990 satte kirkeminister Torben Rechendorff gang i arbejdet. Et udvalg fik til opgave at udarbejde et salmebogstillæg som første skridt mod udarbejdelsen af en ny salmebog. Peter Balslev-Clausen var sekretær for udvalget og redegør i sin artikel bl.a. for de kriterier, udvalget brugte, når de skulle vælge blandt det meget forskelligartede materiale, og for overvejelserne over hvorvidt tillægget skulle autoriseres eller ej. Et af de spørgsmål, man diskuterede, var, om det ville være bedre, at man hvert 10. eller 15. år udsendte nye salmebogstillæg. På den måde kunne man være mere à jour med salmedigtningen end med de autoriserede salmebøger. Det endte dog med udarbejdelsen af en autoriseret salmebog, og at tillægget fik betydning for denne fremgår af, at 73 af de nye salmer i 2002 salmebogen også findes i tillægget.
Download artiklen her: Tillæg til Den Danske Salmebog 1994-2019
  ’Gud ske tak og lov’
– Om Den Danske Salmebog for Børn og Unge
Af Margith Pedersen
Margith Pedersen, som selv var medlem af redaktionen for “Gud ske tak og lov – Den Danske Salmebog for Børn og Unge” (1. udg. 1993), giver i sin artikel en gennemgang af redaktionsudvalgets arbejde: Kommissoriet, udvalgets sammensætning og ikke mindst kriterierne for udvælgelsen af salmer. Udvalget arbejdede med 3 hovedkategorier af salmer: 1) Kernesalmer fra Den Danske Salmebog, 2) Nye salmer og sange, 3) Nye og gamle bibelhistoriske salmer og sange. Ved vurderingen af den enkelte salme anvendte udvalget to principper: et “uundværlighedsprincip” og et “forståelighedsprincip”. Et særligt afsnit i artiklen omhandler de musikalske kriterier. Udvalget foretrak nye melodier til nye salmer og en mangfoldighed af stilarter. Arbejdet i udvalget indebar mod slutningen en høringsfase med god respons fra en række kirkelige børne- og ungdomsorganisationer.
Download artiklen her: ’Gud ske tak og lov’

7. Artikler om brug af salmer – gamle som nye

  Gudstjenestesang og hverdagssang
Af Peter Balslev-Clausen, 2017
Peter Balslev-Clausen giver på baggrund af sine erfaringer som provst og forsker i hymnologi et overblik over udviklingen af salmesangen i gudstjenesten og i hverdagen fra Luther til i dag. Ud over salmebøgerne har de folkelige sangbøger med deres udvalg af salmer spillet en vigtig rolle for den folkelige sang og dermed skabt baggrund for gudstjenestens salmesang. Frem til folkeskoleloven i 1975 har skolerne bidraget afgørende til kendskabet til salmer og dermed til at give gudstjenestedeltagere en oplevelse af medejerskab til gudstjenesten. Folkekirkens virkelige udfordring er derfor, hvordan et sådant medejerskab kan skabes i dag, hvor den folkelige fællessangskultur er ved at gå i opløsning.
(Oprindeligt en forelæsning ved præsentationen af Salmesang. Grundbog i hymnologi, 3. november 2014 på Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet).
Download artiklen her: Gudstjenestesang og hverdagssang
  Salmer og konfirmander
Af Lars Nymark Heilesen, 2017
Lars Nymark Heilesen, der er lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, giver i sin artikel ”Salmer og konfirmander” først en kort oversigt over de didaktiske og metodiske overvejelser, som han lægger til grund for undervisningen af konfirmander, samlet under overskrifterne: Mål, form og metodiske tilgange. Derpå følger en grundig gennemgang af indholdet og betydningen af de enkelte punkter. Her gives bl.a. eksempler på salmetyper og salmer, som egner sig til konfirmandundervisningen, og ideer til at styrke konfirmandernes sangglæde.
Download artiklen her: Salmer og konfirmander
Ny salmer? Ja – men hvordan?
Praktiske idéer til at introducere nye salmer i menigheden.
Af Martin Hornstrup, 2017
Martin L. Hornstrup, som er organist ved Gellerup Kirke, giver i sin artikel en række ideer til, hvordan man kan indøve nye salmer. Efter en gennemgang af tre metoder følger en 7-trins guide til en god indstudering samt en oversigt over nogle af de sidegevinster, man kan opnå ved at lægge en kort indstudering umiddelbart inden højmessen begynder. Morten Hornstrup runder artiklen af med disse ”slagord”: Lad salmen tale selv. Lad menigheden gøre sine egne erfaringer med salmen. Syng mest – tal mindst muligt. Du er blot facilitator af mødet mellem salme og menighed – lykkes det møde, da er din gerning gjort professionelt, og det må være den bedste ros, vi kan få.
Download artiklen her: Nye salmer? Ja – men hvordan?
Den gode børnesalme
Af Martin Hornstrup, 2016
Martin L. Hornstrup, der er organist og kirkemusiker ved Gellerup Kirke, fortæller i sin artikel om den gode børnesalme om arbejdet i Forum for børnesalmer. Medlemmerne af dette forum har indsamlet et stort antal børnesalmer og vil i 2018 lancere en underside på salmedatabasen.dk med både gamle og nye børnesalmer, som de kan anbefale. I artiklen redegør Martin Hornstrup for kriterierne for en god børnesalme, og for hvordan børn både er forskellige og har meget til fælles. Artiklen indeholder eksempler på børnesalmer, som har vist sig at fungere godt. Nogle af salmerne er ekkosange eller har et fast omkvæd, som gør dem hurtige at lære. Andre fungerer godt, fordi de appellerer til de taktile sanser, og andre fordi de er så erfaringsnære. Martin Hornstrup opregner derpå nogle af de mange faldgruber, som man skal være opmærksom på, når man skriver til børn, samt peger på nogle temaer, hvor der stadig er brug for nye børnesalmer, f.eks. salmer til brug i krisesituationer.
Download artiklen her: Den gode børnesalme
 Salmesang for demensramte
Af Christine Toft Kristensen, 2017
Christine Toft Kristensen, der er organist ved Billund Kirke, understreger i sin artikel, at forkyndelse er mere end ord – det er også musik, berøring og stemninger. For den demente er kirkerummet genkendeligt og tryghedsskabende med dets lys og akustik, sangen og musikken. Alt dette er med til at stimulere den demensramtes sanser uden anvendelse af det talte sprog. Musikken tager ganske enkelt over, hvor sproget ikke kan bruges. Artiklen indeholder såvel teoretisk baggrundsviden som praktiske anvisninger, der kan være til hjælp og inspiration for præster, kirkemusikere og kirke- og kulturmedarbejdere, der vil tilbyde denne form for gudstjeneste i kirken eller på plejehjemmet.
Download artiklen her: Salmesang for demensramte
Babysalmesang
Af Inge Marstal, 2018
Inge Marstal, som er professor emeritus ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, viser i sin artikel om Babysalmesang, hvorfor musikken spiller en så afgørende rolle for små børns udvikling. Babysalmesangen med dens lyd, rytme og bevægelser skaber en særlig kontakt mellem forældre og barn og er med til at øge og styrke barnets evne til at kommunikere, til at udtrykke følelser og opleve mening og glæde ved livet. Musikken giver barnet en ikke blot musikalsk, men også «åndelig start i livet» og er «dannelse for livet». I artiklens sidste del fortæller Inge Marstal om, hvordan hun og Helene Dam iværksatte de første forsøg med Babysalmesang, og om hvordan ideen efterhånden bredte sig til hele landet.
Download artiklen her: Babysalmesang
 Gudsbilleder og sjælesorg i gamle og nye salmer
af Kirsten Nielsen, 2016
Kirsten Nielsen, der er forfatter til Der flammer en ild. Gudsbilleder i nyere danske salmer, giver i artiklen ”Gudsbilleder og sjælesorg i gamle og nye salmer” en kort gennemgang af de forskellige typer af salmer og af gudsbillederne i Det Gamle Testamente. Derpå analyserer hun Sl 22 og en række moderne salmer af Hans Anker Jørgensen, Holger Lissner, Svein Ellingsen, Simon Grotrian og Iben Krogsdal. Kirsten Nielsen understreger, hvordan de mange forskellige salmer og deres gudsbilleder kan virke som sjælesorg – ikke blot i krisesituationer, men også når trivialiteten truer med at tage magten.
Download artikel her: Gudsbilleder og sjælesorg i gamle og nye salmer
Hvad virker?
– erfaringer og tanker om at synge nyt med konfirmander
Af Ole Bjerglund Thomsen, 2017
I denne artikel giver Ole Bjerglund Thomsen, der er sognepræst i Haslev kirke, sit bud på, hvad en god, ny salme er. Han understreger melodiens afgørende rolle samt den kontekst, en sang synges i. En salme skal give anledning til at reflektere over kernetemaer fra kristendommen, og konfirmanderne skal kunne spejle deres egne erfaringer i salmens ord. Artiklen slutter med en kommenteret Top 5-liste med de fem salmer, som hans egne konfirmander foretrækker. Og otte bud på, hvordan man kan synge med sine konfirmander. Læs selv og bliv inspireret til at synge nyt med konfirmanderne!
Download artiklen her: Hvad virker?
Hvad skal vi med de gamle salmer, når vi har de nye?
Af Niels Thomsen, 2017
Niels Thomsen, der er tidligere frimenighedspræst i Ryslinge og rektor for Præstehøjskolen, udgav i 2016 en forbrugervejledning til 17 salmer af Brorson. I artiklen om, hvad vi skal med de gamle salmer, når vi har de nye, understreger Niels Thomsen, at de gamle salmer er med til at sikre den teologiske vidde. I sin gennemgang af tre af Brorsons salmer, viser Niels Thomsen, hvor vigtigt det er, at vi har salmer, der peger på den ubegribelige Guds herlighed og ikke vor egen (”Op, al den ting, som Gud har gjort”). Salmer, der ikke så meget henvender sig til de ressourcestærke som til de syge, trætte og gamle, der har brug for at møde ord om, hvad der venter os hinsides dette liv (”Når mit øje, træt af møje … ser med længsel … op mod blide Salems egn”). Og salmer som ”Den yndigste rose”, hvor vi bliver kaldt ”forhærdede tidselgemytter” og dermed får lov at stå frem som de syndere vi er, uden nogen form for bortforklaring, men med blikket rettet mod Jesus og ikke mod os selv. Salmerne er gamle, men de spørgsmål, de taler ud fra, er vi fælles om.
Download artiklen her: Hvad skal vi med de gamle salmer…
  Udsigt fra troens gren
– salmer som nøgternt og opbyggeligt følgeskab i sorg
af Lone Vesterdal, 2017
Sognepræst Lone Vesterdal, der har en MA i sjælesorg, viser i sin artikel, hvordan salmer med deres kombination af billedsprog og dogmatik kan åbne en udsigt, som vi ikke kan åbne af os selv.
Vesterdal inddrager ikke blot eksempler fra salmer (Hostrup, Grundtvig, Lissner), men også fra billedkunsten (Giovanni Bellini, Ellen Hofman-Bang, Alberto Giacometti).
Med eksempler fra nutidige forfatteres beskrivelse af tabsoplevelser (Esben Kjær, Naja Marie Aidt, Josefine Klougart) viser hun behovet for et sprog, der er realistisk og samtidig har plads for håb.
Artiklen rundes af med et vue over de seneste 100 års sjælesorg med dens fortrin og mangler. På den baggrund fremhæver Lone Vesterdal behovet for en sjælesorgslære, hvor der er plads for både billedkunsten og salmernes sproglige billeder som sjælesørgerisk indgang til håb i dag.
Download artiklen her: Udsigten fra troens gren
”I kor med alle engle”
– nutidige aspekter på salmer og sjælesorg.
af Dorte Dideriksen, 2018
Dorte Dideriksens artikel handler om, hvordan salmer og salmesang opleves i dag, og om hvordan salmer kan bidrage til sjælesorgen. Artiklen bygger på Dideriksens egne undersøgelser i det sogn, hvor hun er præst. Dorte Dideriksen har erfaret, at der er en stor gevinst i at lave fokusgruppeinterview i sit eget sogn. Ikke alene er hun selv blevet klogere. Det har også åbnet døre til lærerværelset, og de, der er blevet interviewet, har fået nye indsigter.
Gennem gruppeinterviews med i alt 20 personer har hun kunnet vise i hvilke situationer, der synges salmer (i skolen, i kirken eller i hjemmet), hvordan salmer og melodier påvirker mennesker (ikke mindst når salmerne forbindes med personlige minder), og hvordan salmer skaber fællesskab. Deltagerne viser sig at være bevidste om, hvad der er karakteristisk for en salme, bl.a. at den skal skabe et nu og her, hvor et jeg eller vi kan føle sig til stede, og at den skal passe ind i gudstjenesten. Dorte Dideriksen understreger, at gudstjenesten som salmesangsgudstjeneste ”er et sjælesørgerisk terapeutisk værktøj.” For det er her, deltagerne gennem salmesangen ledes til fælles lovprisning ”I kor med alle engle”. Dorte Dideriksen slutter artiklen med en konklusion og et udblik, hvor hun gør opmærksom på, hvordan undersøgelsens resultater har haft betydning for hendes eget arbejde som præst på plejehjemmet, ved samtaler med brudepar og dåbsforældre og ved dødslejer.
Download artiklen her: I kor med alle engle
Salmesangen og musikken i folkekirken
– praktisk teologisk belyst”.
Af Hans Raun Iversen, 2018
Hans Raun Iversen, som i en menneskealder har forsket og undervist i praktisk teologi ved Københavns Universitet, redegør i sin artikel for salmesangens betydning som en af de vigtigste kommunikationsformer i folkekirken. Undervejs inddrages forskellige undersøgelser, men Raun Iversen understreger, at der på dette område er brug for langt mere faktuel viden om, hvad salmesangen i praksis betyder for menighederne. Iversen opfordrer til mere brug af musikken i folkekirken og viser, hvordan salmesang også kan ses som forbillede for kirkens arbejdsformer. Artiklen munder ud i en beskrivelse af tre områder, hvor der stadig mangler forskning: 1) Hvilke salmer bruges rent faktisk i dag? 2) Hvordan bruger og oplever mennesker i dag salmerne, og hvad er en god og en mindre god salme? 3) Hvordan oplever forskellige grupper forskellige praktiske forhold omkring salmesangen (ny teknologi, sangblade, salmebøger osv.). Artiklen er fuld af nyttige oplysninger og ideer til, hvordan folkekirken bedre kan udnytte sang og musik, når mennesker skal tage kristendommen til sig.
Download artiklen her: Salmesangen og musikken i folkekirken

Foto: Henrik Petit
Lysmessen
– Fanget ind af lyset
Denne artikel består af et liturgisk værk med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen og musik af Hans Sydow,
uropført i Hundslund Kirke ved kyndelmisse 3. februar 2019.
Lysmessen ‘Fanget ind af lyset’ består af salmer og
tekstlæsninger, samt præ og postludium. I tekstlæsningerne indgår et kort bibelcitat, efterfølgende foldet ud som refleksion. Præ og postludium spilles på orgel. Salmerne synges på skift af af solist, kor og menighed. Tekstlæsningerne læses af præst og refleksionerne af solist.
Download artikeln her: Lysmessen – Fanget ind af lyset