En god helligtrekonger gudstjeneste for børn kunne passende starte med ”I østen stiger solen op”, så er vi da kommet godt i gang med en rigtig morgensalme, der jo i høj grad er en helligtrekonger salme, fordi Ingemann i sin morgensalme til onsdag har østens stjerne som det gennemgående tema. Det...

07-11-19

I adventstiden kunne man f.eks. synge “Nu tænder vi lyset” (Geir Hegerstrøm 1987) eller “Vi hænger op en adventskrans” (Holger Lissner 1974). Begge salmer tematiserer adventstiden og lyset som det helt særlige. Hegerstrøms salme har lange vers, i en lettere swingende...

Min egen søn er bange for døden. Nogle gange er han bange for at lukke øjnene når han skal sove om aftenen, fordi han har hørt at man kan sove ind. Han er bange for døden, bl.a. fordi han er gammel nok til at forstå at den er noget uigenkaldeligt, men ikke gammel nok til at rumme abstraktheden i...

Så er det blevet september – og nu er begynder efteråret! September er en herlig måned at gå tur i. Forhåbentlig er det noget, som børnene også har erfaringer med. Det er en måned, der er karakteriseret ved skønhed i farver, lys og mildhed – og så er det en måned med rige gaver. September er også...

Her i begyndelsen af en ny sæson af børnegudstjenester, kunne det være oplagt introducere kirkerummet. Måske kunne man gå på opdagelse i rummet, og lade kirken fortælle sine historier. Hvad har murstenene været vidne til op igennem historien? Hvad har døbefonten på hjertet? Alterlysene?...

Når man som præst planlægger en børnegudstjeneste, vil man gerne have en god rekvisit med, som belyser og underbygger det glædelige budskab. Med temaet sol er ”rekvisitten” givet, man skal bare stå tidligt nok op. Sådan ca. kl. 4.00 i juni måned. Vi mødes i kirken 10 min før og samler os på et...

Jeg har tidligere på dette sted skrevet om pinsesalmer for børn (Se ”Pinse, fest og forår” fra maj 2018). Her nævner jeg Kirsten Johanne Vases ”Tag en bøgegren i hånden” der er oplagt til de små og som kan bruges som en lille processions sang samt Randi Korsgaard ”Med sprog i mange farver”, der...

23-04-19

Der mangler gode salmer til børn om dåb. Der findes jo gode salmevers fra Den Danske Salmebog, men vi i Forum for Børnesalmer har ikke fundet mange deciderede dåbssalmer. Man kan naturligt tage udgangspunkt i dåbs- eller missionsbefalingen og synge et bibelvers (Matt. 28,19 og synge “Mig er...

21-03-19

Ved påsketid begynder solen at skinne og naturen at gro. Af den sorte og kolde jord begynder der pludselig at dukke grønne stiklinger op. Knopperne på buske og træer brister og folder sig langsomt ud. Alt det, der over længere tid har været koldt og mørkt, får kraft, liv og farver. Og sådan kan...

Det er jo fantastisk med alle de udklædte børn, man bør jo bare være glad over den folkelige opbakning til kirkernes fastelavnsgudstjenester for familierne. Men hvordan kan man blive ved med at finde på noget nyt til fastelavnsgudstjenesten? Hvordan undgår man at tale om at klæde sig ud og bære...

I den katolske tid var Kyndelmisse en fest for Marias renselse 40 dage efter fødslen svarende til den 2. februar. Ved den fest blev lysene til det kommende års gudstjenester velsignet, deraf ordet ”kandelabermesse” eller bare ”lysmesse”. I folkekirken er denne gamle katolske tradition blev taget...

Gudstjenesteforslaget er udarbejdet af Karsten Høgild, sognepræst i Åbyhøj Med juleræset, der starter næsten fra efterårsferien, er børn i den grad optaget af alle juleforberedelserne. Til gengæld bliver det jul i butikker og gader lang tid før d. 24. december, og hvad bliver der så overhovedet af...

Når børnene kommer til gudstjenesten får de i våbenhuset udleveret en sten og en lysegrøn tusch. De skal endnu ikke have at vide, hvad den skal bruges til. Præludium Salme: “Hør kirkeklokken ringer” (ekkosalme) Lad de børn der melder sig sætte nogle ord på deres sorg og tabserfaringer....

Ofte har vi, der arbejder med børnegudstjenester, oplevelsen af, at bibelens ord og formuleringer ligger så langt fra børns sprog og nære erfaringsverden, at vi skal bruge rigtig meget energi på at forklare og oversætte dem. Men nogle gange sker et modsatte – at et bibelord faktisk er så...

Salmer om skaberværket er oplagte at inddrage i efteråret, hvor høst og taknemlighed er temaer for børnegudstjenester. Men skaberværket er også et oplagt tema til foråret, hvor alting spirer og gror og livets gave på en anden måde bliver synlig og konkret for både store og små. I...

Fest og forår! Pinsen er en dejlig tid. Forår, fuglesang og grønne bøgegrene. Pinse er fyldt med det forunderlige, som kan være svært at sætte ord på, men som vi ikke kan leve uden: Kærlighed, nærvær og fest. Pinse er jo også kirkens fødselsdag – starten på det hele. Næsten 3000 mennesker blev...

Der er flere salmemuligheder når man skal bygge en børnegudstjeneste op over temaet “Bøn”. Her vil vi blot pege på et par af dem: Vil I arbejde med fadervor, findes der en enkel salme der hedder “Fadervor” med gentagelse af linjen “Helliget blive dit navn”, og...

Mens vi venter på forår, påske og opstandelse, kan vi tale med børnene om fastetidens venten og mørke. En håndgribelig og forunderlig måde at gøre det på, er ved, sammen med børnene, at undres over Guds skaberkraft i det lille frø der bliver lagt i jorden. Det bliver lagt i jorden som et dødt korn...

Flere steder holder man fastelavnssøndag familiegudstjeneste på højmessens plads. Børnene kommer udklædte og glæder sig nok mest til efterfølgende at skulle slå katten af tønden! Det er en teologisk og pædagogisk udfordring at tilrettelægge en familiegudstjeneste til fastelavn, som både tager...