Et lille-bitte-bitte-frø

Mens vi venter på forår, påske og opstandelse, kan vi tale med børnene om fastetidens venten og mørke. En håndgribelig og forunderlig måde at gøre det på, er ved, sammen med børnene, at undres over Guds skaberkraft i det lille frø der bliver lagt i jorden. Det bliver lagt i jorden som et dødt korn, og spire frem og bliver levende som en blomst. Det er værd at vente på! Syng Geir Hegerstrøms vidunderlige lille perle “Lille-bitte frø” der handler om at det største er i det mindste. Der er mange gentagelser og fagter, så de helt små kan være med.