Fastelavn og den blinde tigger

Flere steder holder man fastelavnssøndag familiegudstjeneste på højmessens plads. Børnene kommer udklædte og glæder sig nok mest til efterfølgende at skulle slå katten af tønden! Det er en teologisk og pædagogisk udfordring at tilrettelægge en familiegudstjeneste til fastelavn, som både tager søndagens tekst alvorligt og imødekommer børnenes (og de voksnes) forventninger om en italesættelse af den folkelige udgave af fastelavn med udklædning og tøndeslagning. Kirsten Johanne Vase har forsøgt at temasætte både den blinde tigger og fastelavnsfestens traditioner i “Fastelavnssalme“.  Den er nem at bruge, fordi den er skrevet på ABC-melodien som vi alle sammen umiddelbart kan synge med på.