Helligtrekonger gudstjeneste for børn

En god helligtrekonger gudstjeneste for børn kunne passende starte med ”I østen stiger solen op”, så er vi da kommet godt i gang med en rigtig morgensalme, der jo i høj grad er en helligtrekonger salme, fordi Ingemann i sin morgensalme til onsdag har østens stjerne som det gennemgående tema. Det var dér, Gud grundlagde Paradiset. Solen står op i øst. Betlehemsstjernen udgik fra øst, og vismændene fra Østerland fulgte Østens stjerne. Både Paradiset, solopgangen og Betlehemsstjernen forbindes med Jesus.

Der er flere muligheder for på en enkel måde at dramatisere Helligtrekonger fortællingen samtidig med at man inddrager nogle af børnesalmerne. Det mest oplagte ville måske være at bruge Grundtvig, som i 1810 skrev en meget lang genfortælling på vers om De vise mænd fra Østerland. Den er kendt i sin forkortede form som ”Dejlig er den himmel blå” (DDS 136), men den findes med et andet udvalg af syv vers i ”Min første salmebog” (Det kongelige Vajsenhus 2004) med titlen ”Langt herfra i Østerland”, som ville egne sig rigtig fint til et Helligtrekonger spil.

Den mest omfattende genfortællende børnesalme på Salmedatabasen er Bruno Rasmussens ”Der står en mand i Østerland”, som bruger Thorbjørn Egners melodi ”Vi lister os af sted på tå” fra ”Folk og røvere i Kardemommeby”, som de fleste voksne umiddelbart vil kunne synge med på. Om børnene kan være med, er et andet spørgsmål, for der er rigtig mange ord. Men hvis børnene kan lære navnene, som de tre konger har ifølge traditionen – nemlig Kaspar, Melchior og Balthasar – så kan de da i hvert fald være med på den sidste linje i hvert vers. Men man kunne jo også genfortælle historien, bruge nogle billeder og så synge Bruno Rasmussens sjove bibelhistoriske vise et vers ad gangen undervejs i fortællingen. Der er ikke meget forkyndelse af Jesus som Guds åbenbarede kærlighed og Himlens lys i sangen, blot får vi at vide at ”alt og alle ånder fred / og har et skær af evighed” i det sidste vers.

En anden mere oplagt mulighed for at opføre et lille Helligtrekonger spil med tilhørende fællessang er Lisbeth Smedegaard Andersens ”Hjertelyd i mørket”, der har fået melodi af Birgitte Buur. Det lille spil deles op i fire: Fødslen i stalden (vers 1), Hyrderne på marken (vers 2), Kongerne fra Østen (vers 3) og alle os, som vandrer gennem stjernenatten sammen med de hellige tre konger og finder døren til Guds rige åben (vers 4). Herefter kunne man tænde et Helligtrekonger lys, som kunne stå og brænde under resten af gudstjenesten.

Der findes længere gendigtninger af julefortællingen, hvor man kunne overveje at bruge de sidste vers og have fokus på Helligtrekonger: ”I nat blev Jesusbarnet født” har en pædagogisk funktion, fordi den (ligesom i ”Et barn er født i Betlehem”) har et gennemgående ”Halleluja”. Dertil lyder omkvædet i sidste linje ”Ære være Gud i det høje!” Så får børnene lært de lidt svære, men vigtige ord. Det er den himmelske lovsang, som bliver flyttet ind i vores virkelighed, når alle folkeslag i sidste vers kan synge med på englesangen, ligesom Grundtvig digter: ”Guds engle dér os lære brat / at synge som de sang i nat: / Halleluja, halleluja!” De sidste tre vers af ”I nat blev Jesusbarnet født” kunne godt danne ramme om et mini Helligtrekonger spil, eller man kan vælge at bruge alle syv vers.

Men Sigurd Barretts sjove julesang ”Sikke dog et glædeligt budskab” LINK kunne også fint bruges til et Helligtrekonger spil. Salmens titel bliver et herligt omkvæd både i 2. og 4. linje. Det kan børnene hurtigt lære at synge med på. Og så sluttes der af med ”Halleluja!” De sidste tre vers kunne fint udgøre rammen om et helligtrekonger spil.

Jeg ville slutte gudstjenesten af med at bruge det næstsidste vers af Grundtvigs ”Dejlig er den himmel blå” (DDS 136) nemlig ”Stjernen ledte vise mænd / til vor Herre Kristus hen”. Dette vers sammenkæder Betlehemsstjernen og barnet og Guds ord. Vores ledestjerne er Guds ord, som fører os til frelseren. Man kunne passende bruge den stjerne, man har sat på en pind til sit Helligtrekonger spil – eller evt. pege på stjernen i toppen af juletræet (hvis det står der endnu) og fortælle børnene, at ligesom stjernen strålede for de vise mænd, stråler ordet om Guds kærlighed for alle mennesker. Grundtvigs vers kan fint synge to eller tre gange.
/Hans Boas