Kyndelmisse for børn

I den katolske tid var Kyndelmisse en fest for Marias renselse 40 dage efter fødslen svarende til den 2. februar. Ved den fest blev lysene til det kommende års gudstjenester velsignet, deraf ordet ”kandelabermesse” eller bare ”lysmesse”. I folkekirken er denne gamle katolske tradition blev taget op som en markering af lysets sejr over mørkets magter. Til kyndelmisse i starten af februar måned er det derfor oplagt at holde en børnegudstjeneste med lyset som tema.
I Børnesalmedatabasen findes forskellige salmer, som egner sig til dette tema:
En årstidssalme fra børnesalmedatabasen, der passer til kyndelmisse, er Hans Anker Jørgensens “Februar – den lille stakkel”. Denne salme bringer håbet om forårets komme, fordi vi under sneen kan se, at det lyser grønt og hvidt og gult, når erantis og vintergækker titter frem. Det er et mirakel, og den kraft der kan overvinde dødens kulde peger frem mod opstandelsen.
Trosbekendelsessalmen “Vi tror på Skaberen, Gud” af Per Harling egner sig fint i sin trinitariske opbygning med et vers for Fader, Søn og Helligånd, fordi hvert vers indeholder linjen ”Vi tænder et lys i Guds navn”. Man kan lade tre børn tænde et lys hver.
Bibelsalmeverset “Rejs dig, bliv lys” er en gengivelse af ordene fra Esajas’ bog kapitel 60: ”Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig.” Her skabes sammenhængen mellem at modtage lys og selv være et lys for andre.
Man kunne følge op med Iben Krogsdals salme “Se mig i øjet” med melodi af Janne Mark. Salmen skaber en sammenhæng til Guds skabelse af lyset i verden, og det lys, som hvert menneske bærer i sig. En erindring om, at vi hver især kan og skal være lys for hinanden – og hjælpe hinanden med at finde vejen.
En nytestamentlig vej ind i temaet er naturligvis, at selve inkarnationen i Johannesprologen opfattes som et udtryk for at Gud lader sit lys kommet til verden. Denne tankes udtrykkes fint i salmen “Gud bor i et lys, som ingen kan se” af Margareta Melin. Der knyttes til ved 1. Tim. 6,16, hvor det om Jesus hedder, at han er ”den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt.”
I en lille prædiken for børn kunne man inddrage fortællingen om Fodspor i sandet. Derefter kunne Iben Krogsdals salme “Når øjets lille lys er blegt” synges. Salmen handler om, at Gud bærer alle, som ikke selv kan gå og som har det svært – ”og ser du dig tilbage kan du se hans fine spor, de går og lyser op for dig på hele vores jord.” Det er da en dejlig tanke, at Guds fodspor lyser for os som tegn i vores verden.
Hvis man holder en børnegudstjeneste sidst på eftermiddagen kunne man slutte med salmen “Til alle tider” med begyndelseslinjen ”I denne nat ber jeg dig”. Salmen som kun består af et vers slutter med ordene ”Vær du vores lys i mørket i nat til alle tider.” Der findes en video med fagter til sangen.
Et andet forslag til slutsalme kunne være “Må din dag få glæde” med velsignelsesønsket ”Og må Herrens lys skinne og må jordens milde vinde varme hjertet inderst inde i al evighed”.
Hans Boas