Salmer om skaberværket

Salmer om skaberværket er oplagte at inddrage i efteråret, hvor høst og taknemlighed er temaer for børnegudstjenester. Men skaberværket er også et oplagt tema til foråret, hvor alting spirer og gror og livets gave på en anden måde bliver synlig og konkret for både store og små.

I børnesalmedatabasen findes to salmer, der begge knytter til ved fortællingen om Noas ark. “Nu glimter i edderkoppens spind” af Kis og Hans Holm er oprindelig skrevet som indgang til en samling af sange om Noa. Denne samling er siden udgivet på Dansk Sang som en lille musical for børn. Sangen har et melodiøst omkvæd, som børnene nemt vil kunne synge med på: Forunderligt er dit skaberværk, som hver dag åbenbares. Ufatteligt er dit skaberværk, som ikke kan forklares.

En anden salme som både knytter til ved fortællingen om Noa og til skaberværket som tema er Lars Busk Sørensens “Gud viste dem den nye jord”.  Her træder Noa ud af arken for at blive en del af den verden, hvor naturen veksler med årstidernes skiften. I sidste vers henvises både til regnbuen som Guds pagts- og troskabstegn og til duen som et udtryk for Guds nærvær. Melodien er fortællende og roligt fremadskridende. Også i denne salme er der et omkvæd, som nemt kan læres: Se menneske, mod himlen, mod lysets farvebro, og føl den store svimlen, forstanden kalder tro.

En salme, der knytter til ved den første skabelsesberetning er Jens Rosendals “Først de store havdyr”. Her nævnes i rækkefølge fisk, fugle, elefant og mus, kvæg og kryb – og mennesket som kronen på værket. Man kunne jo vise billeder af de skabninger, som der synges om undervejs.

Der findes også nogle herlige farvesange, der knytter til ved skaberværket. Her kan man med fordel benytte de sjove tegn og fagter, så børnene kommer op og stå og bevæge sig samtidig med, at de synger. “Grøn som en abe” er både fjollet og skør og med sjove bevægelser, der ledsager teksten. Især fagterne til omkvædet er oplagte at bruge. På samme måde er sangen “Tænk hvis verden kun var hvid og sort”  med sjove tegn og fagter, men uden et omkvæd og derfor ikke helt så hurtig at lære.

Blandt de meget enkle salmer til de små børn om Guds underfulde skaberværk vil jeg nævne “Der er tusindvis af spurve” med mange gentagelser og en nem melodi. De fire vers nævner henholdsvis spurvene, blomsterne, stjernerne og mennesker, som der er hundredvis af – ja tusind millioner – og Gud kender hver og en. Endelig har vi også valgt at tage den gamle børnesalme “Hvem skabte stjernerne” med – trods den lidt kedelige melodi. Den egner sig bedst til de alleryngste børn. Der findes enkle tegn til hvert vers.

/ Hans Boas