Hvordan optages og bedømmes salmerne?

Der er flere veje ind i Salmedatabasen:

  1. Man kan indsende materiale til bedømmelse med henblik på optagelse (se mere under ‘kontakt’), hvorefter det i første omgang forelægges et mindre udvalg bestående af prof. em. Kirsten Nielsen, organist og sognepræst Mads Djernes samt sognepræst og ansvarlig for Syng Nyt Morten Skovsted. Hvis materialet af disse anses for egnet, lægges det i Salmedatabasen og sendes siden videre til bedømmelse og kommentering i de to redaktionsgrupper. Man vil modtage svar fra materialeudvalget indenfor en måned.
  2. De anerkendte salmedigtere kan selv få adgang til at uploade deres salmer.
  3. De ansvarlige for Salmedatabasen kan også selv udvælge og uploade salmer.

Når salmerne er lagt ind og er udstyret med node og lyd, sikrer vi os, at der er styr på formalia, hvorefter salmerne offentliggøres midlertidigt. Sidenhen lægges de til bedømmelse og kommentering i de to redaktionsudvalg (et, der kigger på tekster, og et andet der kigger på melodier). Udvalgene bedømmer ti salmer af gangen hver 14. dag. Salmerne får karakter, og der skrives kommentarer til salmerne, med det formål at gøre tilegnelse, brug og baggrundsviden lettere og større.

De to udvalg bedømmer de mange salmer ud fra en række kriterier:

  • Sproglig og poetisk tyngde i teksten (rytme, metrum, originale og velfungerende billeder, fravær af omvendt ordstillinger, nødrim og slidte rimpar)
  • Teologisk/forkyndelsesmæssigt indhold i teksten (er der tale om en salme, og kan den forenes med luthersk-evangelisk kristendom?)
  • En musikalsk kvalitet, især men ikke kun i melodien. Befinder melodien sig et rigtigt sted mellem det banale og det avancerede og grænsesprængende? Er den til at synge og god at synge uden at være kedelig og flad?
  • Anvendelighed og originalitet i både tekst og melodi (Har salmen en nødvendighed ved siden af det eksisterende? Bibringer den noget nyt?)

Salmerne bedømmes med et tal fra 1 til 10, og de skal have mindst 15 bedømmelser, før de endeligt offentliggøres.  Som regel har de noget flere. Salmer, der får under 5 i gennemsnit medtages ikke (medmindre de står i DDS. Da medtages de med en kommentar om den dårlige bedømmelse). Hvis salmen får over 8 i gennemsnit, da får den betegnelsen ‘Anbefales af redaktionsgruppen.  Dette gælder for både tekster og melodier.

Når man søger på salmer, og får vist en liste med salmer, vises de altid med de bedst bedømte øverst.