Hvad er forskellen på en privat brugere og et sogneabonnement?

Der er forskellige måder at bruge Salmedatabasen på, ikke mindst afhængigt af, om man bruger Salmedatabasen som privat bruger eller som del af et sogn.
Private brugere
En stor del af brugerne er private brugere, der er salmeinteresserede og gerne vil lytte til salmer, læse salmer eller om salmer og på måde fordybe sig i salmestoffet.
Vi har også kirkesangere og andre halvprofessionelle, der benytter Salmedatabasen som private brugere, og det er der ingen problemer i.  Blot skal man være opmærksom på, at det ikke er tilladt at dele eller mangfoldiggøre tekster og noder, f.eks. til brug ved gudstjenester, medmindre man er oprettet som sogn og har aftale med CopyDan.

Sogneabonnement
Hvis man opretter sig som sogn, får man mulighed for at bruge salmerne i gudstjenesten (under ovennævnte forudsætning), ligesom man kan oprette selvstændige brugere, f.eks. præst, organist, kirkesanger m.v. I nogle sogne har man også valgt at oprette og uddele brugeradgang til frivillige, sognebørn o.l.
Små sogne kan oprette 3 selvstændige brugere, mellemstore sogne op til 5 og store sogne op til 10.
Vi arbejder på at skabe mulighed for indbyrdes kommunikation mellem oprettede sognebrugere, så man f.eks. kan henvise til salmer, melodier o.l. indenfor et sogn.