Hvordan bedømmes salmerne?

Alle salmer bedømmes og kommenteres af de to store redaktionsgrupper. Du kan se, hvem der sidder i redaktionsgrupperne på undersiden ‘Om os’.
Salmerne (både tekst og melodi) bedømmes med et tal fra 1-10, og de salmer, der får et gennemsnit på 7,5 eller derover udstyres med en stjerne, der markerer, at salme hhv. melodi er anbefalet af redaktionsgruppen. De salmer, der får under 5 i bedømmelse, medages ikke i Salmedatabasen, medmindre de findes i DDS. Hvis dette er tilfældet, medtages salmen med en note om den ringe bedømmelse.
Før en salme bliver offentliggjort skal den have mindst 15 bedømmelser.