Hvordan søger man efter salmerne?

Der er flere måder at søge salmer på i Salmedatabasen:

Den hurtige måde foregår fra forsiden, hvor du kan søge efter (fra venstre):

  • En pågældende dag i kirkeåret. Du behøver ikke scrolle ned for at finde ‘din dag’, men kan blot begynde at skrive i tekstfeltet, så vil den ønskede søndag dukke op.
  • Et tema: Glæde, morgen, begravelse, nåde etc.
  • “Fritekst” – det magiske felt, hvor du kan søge f.eks. efter DDS-nummer, salmedigter eller enkelte ord i salmerne.

Man kan også søge på en salmes titel, men bemærk, at vi ikke bruger tegnsætning i titler! Det sker for at undgå forvirring, når salmer f.eks. hedder “Op, al den ting, som … ” eller “Å, Gud, du som…” etc.

Man kan også klikke på ‘avanceret søgning‘, som vil føre dig til undersiden ‘Salmesøgning’. Her kan man (foruden de ovennævnte søgemuligheder) søge på en lang række parametre som årstal, kunstnere, antal vers etc.

Vær også opmærksom på vores salmeforslag, hvor du til den enkelte søn- og helligdag kan finde flere forskellige forslag til salmer. Denne underside er en særdeles populær indgang til salmerne i Salmedatabasen.