Adam Oehlenschläger

Dansk digter og professor, 1779 – 1850. 
Oehlenschlägers fik sit poetiske gennembrud med Digte 1803, som bl.a. indeholdt det berømte digt ”Guldhornene”, og med hans nationalromantiske digte indledtes romantikken i dansk litteratur for alvor.
Oehlenschäger er ligeledes forfatter til den danske nationalsang ”Der er et yndigt land” og til et mindre antal salmer, hvoraf kun én, ”Lær mig, o skov, at visne glad” står i Den Danske Salmebog.

Salmer af Adam Oehlenschläger »