Andreas Peter Berggreen

1801-1880. Dansk organist og komponist.

 

Uden formel musikuddannelse blev A. P. Berggreen organist ved Trinitatis Kirke i 1838 og sanglærer ved Metropolitanskolen i 1843. 1859 ansat ved Ministeriet for Kirke - og Undervisningsvæsenet som musikinspektør.

 

APB var interesseret i folkemelodier, hvad der blandt andet kom til udtryk i hans musiklitterære hovedværk: "Folke-sange og melodier, fædrelandske og fremmede, samlede og udsatte for pianoforte" fra 1842-47. Det kom også til udtryk i hans virke som koralbogsudgiver, hvor han i tråd med sin tids nationale og romantiske strømninger ville genoplive folkevisen og arbejdede for melodiernes "kirkelige værdighed".

Salmer med melodier komponeret af Andreas Peter Berggreen »