B.S. Ingemann

Dansk digter, forfatter og salmedigter, 1789 – 1862.
Student i 1806, tog siden filologisk og filosofisk eksamen. Debuterede som digter i 1811 og blev hurtigt en af sin samtids mest kendte nationaldigtere og kulturpersonligheder. Blev i 1822 lektor i dansk ved Sorø Akademi og indledte herefter et omfattende forfatterskab, der omfattede en række historisk-romantiske dramaer, som alle fik stor udbredelse.
I 1822 udgav Ingemann bestillingsarbejdet Morgenpsalmer til Brug for Eleverne i Sorøe Academies Skole og i 1825 73 gudstjenestesalmer i Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage.
Han skrev siden en række salmer og børnesalmer, der blev optaget i tidens salmebøger, og i 1838 indledte han et historisk samarbejde med komponisten C. E. F. Weyse, som mundede ud i en række af Ingemanns mest skattede åndelige sange og salmer.

Salmer af B.S. Ingemann »