Carsten Hauch

1790-1872. Digter, professor i æstetik i København.

Salmer af Carsten Hauch »