C.H. Biering

1729-1804. Sognepræst i Åstrup.

Salmer af C.H. Biering »