C.J. Brandt

Carl Joakim Brandt. 1817-1889. Dansk præst, kirke- og litteraturhistoriker samt salmedigter.

Medstifter af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. 1856-60 forstander for Grundtvigs Højskole; og fra 1872 Grundtvigs efterfølger som præst ved Vartov i København. C. J. Brandt redigerede desuden det grundtvigske tidsskrift Dansk Kirketidende.

Den Danske Salmebog har i tidligere udgaver indeholdt salmer af C. J. Brandt; i dag findes flere af hans værker i Højskolesangbogen.

Salmer af C.J. Brandt »