Diderik Peter Svendsen

1824-1884. Præst i St. Fuglede.

Salmer af Diderik Peter Svendsen »