Erling Tobiassen

1893-1982. Domprovst i Tønsberg.

Salmer af Erling Tobiassen »