Fr. Hammerich

1809-1877. Professor i teologi København.

Salmer af Fr. Hammerich »