Frans af Assisi

1182-1226. Stifter af franciskanerordenen.

Salmer af Frans af Assisi »