Frederik Moth

1861-1930. Litteraturhistoriker. Lektor ved Haderslev Katedralskole.

Salmer af Frederik Moth »