Frederik Rostgaard

1671-1745. Amtmand over Antvorskov og Korsør amter.

Salmer af Frederik Rostgaard »