Hans Adolph Brorson

Dansk præst og pietismens store salmedigter, levede 1694 – 1764.
Født i Randerup Præstegård, Vestervig. Teologisk embedseksamen 1721, sognepræst i Randerup 1722-29 og 1729-37 i Tønder. Fra 1741 og frem til sin død biskop i Ribe.
I 1739 samlede Brorson sine 80 originale og 194 oversatte salmer i husandagtssalmebogen Troens Rare Klenodie, der blev genoptrykt utallige gange, og som sammen med hans senere 70 åndelige sange i 1800-tallet bl.a. udkom i Brorsons salmebog.  
Brorson er en af dansk salmedigtnings betydeligste personligheder og digtere og ikke mindst hovedværket Troens Rare Klenodie har fået varig betydning for dansk salmesang helt frem til i dag. Brorsons julesalmer er for mange en umistelig del af den danske salmeskat, ligesom en salme som ”Op al den ting som Gud har gjort” stadig vil være kendt af de fleste danskere. Den inderlige stemme i salmerne, hvor omvendelse, bod, forbedring og personlig tilegnelse af troen spiller en afgørende rolle, har inspireret en række senere salmedigtere, og billeddannelsen i salmerne er særegen i dansk salmetradition.

Salmer af Hans Adolph Brorson »