Hans Egede Glahn

1814-1898. Sognepræst og stiftsprovst i Store Heddinge.

Salmer af Hans Egede Glahn »