Helge Severinsen

Dansk højskolelærer, præst og provst, født 1930.
Teolog fra Aarhus Universitet i 1955, højskolelærer på Ry højskole, siden bl.a lærer, uddannelseskonsulent og højskoleforstander. Fra 1979 sognepræst i Tilst-Kasted og fra 1986 til 1996 provst i Århus Nordre Provsti.
I salmesammenhæng har Severinsen først og fremmest gjort en indsats gennem sine oversættelser af især skandinaviske salmer, og han har i alt syv oversættelser af salmer med i Den Danske Salmebog. 

Salmer af Helge Severinsen »