Jacob Paulli

1844-1915. Stiftsprovst i København.

Salmer af Jacob Paulli »