Jens Lyster

Født 1942. Præst i Notmark.

Salmer af Jens Lyster »