Jørgen Michaelsen

Dansk teolog, præst og salmedigter, født 1925.
Begyndte for alvor at skrive salmer i 1963-64, mens han var præst i Aars-Haubro. Siden præst i Øster og Vester Alling og pensioneret i 1992.
Debuterede som lyriker i 1953 med et digt i Heretica og udgav i årene 1970-86 otte salmehæfter med egne salmer og bibelviser.
I 1998 udkom Nådens genklang med 209 salmer og viser samt Lov og evangelium med salmer til kirkeårets gammeltestamentlige læsninger. Har desuden i Efraims lovsang fra 2002 gendigtet hymner af den oldkirkelige digter og teolog Efraim Syrer.
Michaelsen er repræsenteret med fire salmer i Den Danske Salmebog.

Salmer af Jørgen Michaelsen »