Johann Anastasius Freylinghausen

1670-1739. Tysk pietistisk teolog. Direktør for opdragelsesanstalten i Halle.

Salmer af Johann Anastasius Freylinghausen »