Johann Walter

1496-1570. Tysk kantor, komponist og digter.

Johann Walter var kantor i Torgau og senere ved Dresdens hofkapel. Han er blevet kendt som Luthers musikalske medarbejder, og har med stor sandsynlighed komponeret en stor del af melodierne til Luthers salmer - enten på egen hånd, i decideret samarbejde med Luther eller som dennes musikalske rådgiver. 

JW fik medindflydelse på udformningen af Luthers 'Deutsche Messe' (1526) og stod bag udgivelsen af den første salmesamling fra Luthers hånd,  Geystliches gesangk Buchleyn (1524).

Salmer med melodier komponeret af Johann Walter »