Johannes Johansen

Dansk præst, biskop og salmedigter, 1925-2012.
Johansen var præst ved Thurø kirke, blev domprovst i Helsingør i 1975 og var i 1980 – 1995 biskop i Helsingør stift.
Johansen skrev gennem årene både bønner, prædikener, artikler og en række salmer, hvoraf en del fra starten blev optaget i folkekirkelige sangbøger og siden i Den Danske Salmebog.
I 1996 udkom ”Min egen Salmebog” med 291 nye eller bearbejdede salmer fra Johansens hånd. Især salmen ”Du som har tændt millioner af stjerner” med melodi af Erik Sommer vil i dag være kendt af mange.
Johansen er repræsenteret med 14 originale salmer og to bearbejdninger i Den Danske Salmebog.

Salmer af Johannes Johansen »