J.P. Mynster

Dansk teolog, præst og biskop, 1775 – 1854.
Teologisk embedseksamen i 1994, siden huslærer og fra 1802 sognepræst i Spjellerup. Fra 1811 kapellan ved Frue Kirke i København, i 1815 dr. theol.
Mynster var i sin samtid en kendt prædikant og skribent, han var medstifter af Det danske Bibelselskab, fra 1826 hofprædikant og to år senere kgl. Konfessionarius. I 1834 blev han biskop over Sjælland.
Mynster udgav i 1843 Udkast til et tillæg til den evangelisk-christelige Psalmebog. Mynsters forslag blev revideret i 1844, hvor bl.a. fire salmer af Grundtvig nu kom med.
I 1845 udkom et autoriseret, officielt salmebogstillæg, der fik stor udbredelse. Mynster er repræsenteret med tre bearbejdninger af salmer (af hhv. Grundtvig, Kingo og Luther) i Den Danske Salmebog.

Salmer af J.P. Mynster »