Just Henning Böhmer

1674-1749. Juraprofessor i Berlin.

Salmer af Just Henning Böhmer »