K.L. Aastrup

Karl Laurids Aastrup. 1899-1980. Dansk salmedigter. Forfatter til over 300 salmer og salmeoversættelser.

Født i Ulfborg. Student fra Ribe Katedralskole 1917. Cand.Theol. 1923. Præst i Husby og Sdr. Nissum 1924. Provst for Ulfborg-Hind herreder 1940. Under besættelsen tilknyttet modstandbevægelsen og flygtet til Sverige. Præst for danske flygtninge i Lund 1944-1945. Efter krigen og indtil 1967 sognepræst og provst i Odense.

Endvidere forfatter til digtsamlingerne: "Lyng" fra 1920 og "Fra Kammer, Klit og Kirke" fra 1925. Og romanerne: "Treveje" fra 1932 og "Ellen Linde" fra 1933.

Inspiration til videre læsning:
Erindringsbog skrevet i 1970'erne og udgivet posthumt i 1999. Aastrup skriver blandt andet om dansk salmedigtning, virket som præst på Ringkøbing-egnen og eksilet i Sverige under besættelsen: K. L. Aastrup: "Erindringer". Gad, 1999.

Artikelserie indholdende Aastrups hymnologiske betragtninger og holdninger til salmebogskommissionen: K. L. Aastrup: "Breve til Salmebogskommissionen" i Tidehverv, 20.-21. årgang. 1946-1947.

Salmer af K.L. Aastrup »