Kynewulf fra Northumbria

Angelsaksisk skjald. Levede i det 8. århundrede.

Salmer af Kynewulf fra Northumbria »