Michael Nielsen

Født 1954. Valgmenighedspræst i Ryslinge.

Salmer af Michael Nielsen »