Michael Nielsen Schmidth

1801-1840. Præst i Ølsted.

Salmer af Michael Nielsen Schmidth »