Morten Hegelund

Død o. 1565. Præst i Aalborg.

Salmer af Morten Hegelund »