N.F.S. Grundtvig

Dansk forfatter, teolog, præst, politiker og salmedigter, 1783 – 1872.
Grundtvig blev født i Udby ved Vordingborg og blev som 8-årig sendt på kostskole i Thyregod. Student fra Aarhus latinskole, teologistuderende på Københavns universitet fra 1800. I 1805 huslærer på Langeland, i 1811 ordineret og indsat som præst i Udby. 1822 præst ved Vor Frelsers kirke i København, fra 1838 og frem til sin død præst i Vartov. Sad i 1848-59 i Rigsdagen og var med i den grundlovgivende forsamling.
Grundtvig var en karismatisk person og aldeles fremtrædende i både datidens kirke- og kulturliv. Særligt hans skoleskrifter og betydelige salmedigtning har fået varig indflydelse.
Salmedigtningen tog sin begyndelse i 1811, hvor Grundtvig skrev sin første salme, ”Dejlig er den himmelblå”, opr. barnesalmen ”De hellige tre Konger”. I de følgende år og helt frem til sin død skrev Grundtvig løbende salmer, henved 1600 i alt.
Første bind af hans Sangværk til den danske kirke udkom i 1538 med 400 salmer. Grundtvig både gendigtede, oversatte og skrev originale salmer. Hans salmer har uden sidestykke præget dansk sang- og salmetradition. Hvor Kingo er mest kendt for sine påskesalmer og Brorson for sine julesalmer, er Grundtvig ikke mindst blevet fællesskabets, hele kirkeårets og frem for alt pinsens store salmedigter.

Salmer af N.F.S. Grundtvig »