N.J. Holm

1778-1845. Præst i Brødremenigheden i Christiansfeld.

Salmer af N.J. Holm »