N.J. Rald

1899-1972. Præst ved Solbjerg Kirke og provst på Frederiksberg.

Salmer af N.J. Rald »