Paul Eber

1511-1569. Professor i teologi. Biskop i Wittenberg.

Salmer af Paul Eber »