Peter Balslev-Clausen

Født 1943. Sognepræst i Hellerup, provst i Gentofte.

Salmer af Peter Balslev-Clausen »