Petter Dass

Dansk-norsk præst og digter, levede ca 1647-1707.

På fædrende side af skotsk oprindelse, men opvokset - og stort set hele livet bosiddende og virkende i Norge. Studerede i København 1666-69 og blev præsteviet i 1673.

Petter Dass var optaget af den norske landsdels folkeliv og vilkår, og skrev flere populære værker i digterisk form om emnet.

Hans religiøse digtning var også i særlig grad henvendt til menighedernes umiddelbare brug. Det drejede sig blandt andet om bibeltekster sat på vers til kirkeårets søndage i værket "Evangelier, sang-viis forfattet udi beqvemme Melodier". Sangene var blandt andet tiltænkt husandagter og til styrkelse af menighedernes religiøse liv.

Dass er repræsenteret med tre originale salmer i Den Danske Salmebog.

Salmer af Petter Dass »