Thomas Laub

1852-1927. Dansk organist, komponist og skribent.

 

Laub studerede en overgang teologi, men tog i 1876 organisteksamen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han virkede som organist hele sit liv, først ved Trinitatis Kirke, derefter ved Helligåndskirken og sidst ved Holmens Kirke.

 

TL lagde fra 1880'erne grunden til en reform af den danske kirkesang - ved at komponere melodier, finde ældre melodier frem og ytre sig skriftligt. Han reagerede mod den romantiske tids kirkesang, der for ham var blevet solosangspræget, tonemalende og langt fra at være funderet i menighedens fællessang.

 

Udgangspunktet for hans revision var på den ene side folkesangen med dens gamle rødder og på den anden side kirkesangen i det første århundrede efter reformationen. TLs ideer har virket op gennem det tyvende århundrede, men er blevet modsagt de seneste par generationer.

Salmer med melodier komponeret af Thomas Laub »